CHP’li Özgür Özel’in ’Ortaçağ zihniyeti’...
Reklam

CHP'li Özgür Özel'in 'Ortaçağ zihniyeti' açıklamasının ardıdan bir skandal da Eğitim-Sen'den: Sabah namazı buluşmaları laikliğe aykırı!

Kur'an Kurslarını Ortaçağ zihniyetine benzeten CHP'li Özgür Özel'in ardından Eğitim-Sen'den skandal bir dava geldi. Eğitim-Sen, Kırıkkale'de sabah namazı buluşmaları laikliğe aykırı diyerek iptali için dava açtı.

12 Ocak 2022 - 15:02 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 - 21:25

CHP'li Özgür Özel'in 'Ortaçağ zihniyeti' açıklamasının ardıdan bir skandal da Eğitim-Sen'den: Sabah namazı buluşmaları laikliğe aykırı!

Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 

CHP’li Özgür Özel’in ’Ortaçağ zihniyeti’ açıklamasının ardıdan bir skandal da Eğitim-Sen’den: Sabah namazı buluşmaları laikliğe aykırı!Kur'an Kurslarını Ortaçağ zihniyetine benzeten CHP'li Özgür Özel'in ardından Eğitim-Sen'den skandal bir dava geldi. Eğitim-Sen, Kırıkkale'de sabah namazı buluşmaları laikliğe aykırı diyerek iptali için dava açtı.

Eğitim-SenKırıkkale Valiliği'nin gerçekleştirdiği uygulamalarla eğitimi dinselleştirme çabalarına yeni boyut kazandırdığı iddiası ile yürütmenin durdurulması için dava açtığını açıkladı.

Eğitim-Sen'den yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

'Bu işlemlerin ilki Kırıkkale İl Müftülüğünün gençlik buluşmaları adıyla Gençlik Koordinatörlüğünün çalışmaları kapsamında okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin boş zamanlarında onlara manevi yönden katlkı sağlamak amacıyla vaiz, Kur'an kursu öğreticileri, imam hatip, müezzin kayyım gibi diyanet personelinin görevlendirilmesi işlemidir. 25.11.2016 gün ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin "Sosyal etkinlikler ve rehberlik hizmetleri" başlıklı 28. maddesinde pansiyonlarda sosyal etkinlikler ve rehberlik hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütüleceği ve 07.09.2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde de okullarda ve okul pansiyonlarında rehberlik hizmetlerini kimin ve nasıl yürüteceğinin kurallara bağlanmıştır.

Bu kurallara göre anılan yönetmelik hükmünde okul yönetimi, rehber öğretmen, sınıf rehber öğretmeni dışında hiçbir kamu görevlisinin okullarda rehberlik görevi yürütemeyeceği açıkça belirlenmiştir. Bu nedenle diyanet personeline okul pansiyonlarında rehberlik yaptırılması öngören Kırıkkale Valiliği söz konusu işlemi açıkça hukuka aykırıdır. 1739 sayılı yasanın 56. maddesine göre de eğitim ve öğretim hizmeti, bu yasa hükümlerine göre devlet adına yürütmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu iken bu görevin başka bir kuruluşa devri de mümkün değildir. Yine 1743 sayılı yasaya öğretmen unvanı taşımayan diyanet personeline öğretmen görev ve sorumluğu verilemez. Bu nedenle söz konusu işlem açıkça hukuka aykırı olduğundan sendikamız yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştır.'

SABAH NAMAZI BULUŞMALARI

'Kırıkkale Valiliğinin ikinci işlemi "Sabah Namazı buluşmaları" konulu sabah namazını müteakip Kur'an tilaveti, tesbihat, kaside okumaları, sohbet ve dua içerikli "Sabah Namazı Buluşmaları" tertip edilmesi ve bu buluşmalardan her ayın ilk cumasında planlanan buluşmaların 10.09.2021 tarihli ve 2021/4 nolu İl İrşat Kurulunun 5.maddesi doğrultusunda Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler, orta ve yüksek öğretim öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde istifade eden sporcu gençler ile cami gençlik kolları ve cami spor kulüplerine üye gençlere yönelik gerçekleştirilmesi işlemidir.

Okullarda dini eğitim zorunlu din dersleri ve seçmeli dersler aracılığıyla verileceği mevzuatça belirlenmiştir. Kırıkkale Valiliğinin bu işlemle söz konusu mevzuat hükümlerini değiştirmesi mümkün değildir. Hukuk devletinin en önemli gereklerinden biri olan normlar hiyerarşisi buna engeldir. Kırıkkale Valiliği bu işlemi kamusal imkanlar ve kaynaklar kullanarak dini eğitim ve özelde de belirli bir mezhebe özgü bir dini eğitim amaçlanmaktadır. Bu faaliyete katılmak istemeyen öğrenci ve velilerin bu hakları güvenceye alınmadığından bu işlem laiklik ilkesiyle birlikte din ve vicdan özgürlüğünü, iç hukuk hükmündeki çocuk hakları sözleşmesini ihlal etmektedir. Aynı zamanda faaliyete konu Cuma günü eğitim-öğretimden yoksun kalacaklarından öğrencilerin eğitim-öğretim hakkını da ihlal etmektedir. Sendikamız bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle de dava açmıştır. Sendikamız eğitimin dinselleştirilmesine karşı hukuksal ve sendikal her türlü meşru yolu kullanarak mücadele etmeye; kamusal, laik ve bilimsel eğitimi savunmaya devam edecektir. Cemaat yurdunda baskılara dayamayıp intihar eden yeni bir Enes Kartal olayı yaşanmasın diye mücadelesini aralıksız devam ettirecektir.'

Ortaçağ zihniyeti' diye hakaret eden CHP'li Özgür Özel' tarih dersi: Bizim tarihimizde ve değerimizde yok!

'Ortaçağ zihniyeti' diye hakaret eden CHP'li Özgür Özel' tarih dersi: Bizim tarihimizde ve değerimizde yok!

Giriş Tarihi: 09.01.2022 

’Ortaçağ zihniyeti’ diye hakaret eden CHP’li Özgür Özel’ tarih dersi: Bizim tarihimizde ve değerimizde yok!CHP'li Özgür Özel'in skandal 'Sıbyan Mektebi' sözleri üzerine Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, 'Bizim tarihimizde ve değerlerimizde Ortaçağ yoktur' başlıklı bir yazı ele aldı. Afyoncu, "Günümüzde kendi tarihine ve değerlerine “Ortaçağ zihniyeti” diye hakaret edenler, tarihimizde böyle bir dönemin olmadığından bihaberler. İslam’ın “Ortaçağ”ı yoktur. “Ortaçağ zihniyeti” o dönemin Avrupa’sında ve bugün kendi değerlerinden utananların kafalarındadır." dedi.

İslam dünyası, Batı'nın Ortaçağ'ı yaşadığı dönemde çok parlak bir medeniyete ve entelektüel hayata sahipti. Muhittin Macitİhsan FazlıoğluMahmut KayaYavuz UnatHüseyin Gazi Topdemir ve Bekir Karlığa'nın İslam medeniyetinin Avrupa'ya tesirleri konusunda önemli araştırmaları vardır. Ayrıca Thomas Bauer, "Neden İslam'ın Ortaçağ'ı Yoktu?", Frederick Starr ise "Kayıp Aydınlanma" isimli eserinde bu konuyu teferruatlı olarak anlatırlar.

TERCÜME DÖNEMİ
İslam medeniyeti, fetihlerle Bizans ve İran medeniyetleriyle karşılaştı. Komşu medeniyetleri anlama ve onlardan faydalanma yoluna gitti. İslam dünyası böylece o dönemdeki Hıristiyan dünyasından çok farklı bir yolda ilerledi. Avrupa'nın rağbet etmediği ve gündeminden düşürdüğü Antik Yunan'a ait bilgiler Arapça'ya aktarıldı.

İslam dünyasında ilk çeviriler, Emevi halifeleri döneminde başlasa da sistemli bir tercüme faaliyeti Abbasiler zamanındadır. Beytü'l-Hikme'nin kurulmasıyla önemli âlimler ve mütercimler burada toplandı. Aristo'nun, Öklid'in, Batlamyus'un, Galen'in ve Hipokrat'ın eserleri çevrildi. Beytü'l- Hikme'de yapılan tercüme ve bilimsel çalışmalar, İslam dünyasında bilimin ve düşüncenin gelişmesini sağladı.

BİLİMİN PARLAK GÜNLERİ
Tıp alanında parlak bir dönem yaşandı. Bağdat, Şam, Kahire ve Kurtuba'da hastaneler kuruldu. Hastalıkların türlerine göre ayrılan hastaneler aynı zamanda tıp okuluydular. Binalarda dershaneler ve kütüphaneler de mevcuttu. Derslerde Hipokrat'tan İbn Sina'ya kadar önemli âlimlerin eserleri okutuluyordu. Eğitimin sonunda yeterli olanlar hekim diploması alıyordu.

İbn Sina'dan Ebu Bekir Razî ve İbn Nefis'e kadar birçok büyük hekim önemli buluşlara imza attılar. İbn Sina bütün tıp tarihinin en önemli ismiydi. İbn Nefis, Galen'i eleştirerek kalbin anatomisi konusundaki eksikliklerini ortaya koyup küçük kan dolaşımını keşfetti.

İslam dünyasında tıp eğitimi ve hastanelerin yanında ilaç yapımı da gelişti. Razî ve Birunî gibi âlimler, mineraloji ve farmakolojiyle uğraştılar. Endülüslü İbnü'l-Baytar'ın üç kıtayı gezip, bitki toplayıp inceleyerek yazdığı eserler ilaç yapımı ve kullanımı alanında başucu kitapları oldular.
Muhammed bin Musa el-Harizmî, "cebir"i müstakil olarak ele aldı. Cebir, Harizmî ile denklemler bilimi oldu. Harizmî dışında da İslam dünyasında geometri ve aritmetik alanında birçok önemli âlim önemli buluşlar yaptı.

Modern kimyanın oluşumunda İslam âlimleri öne çıktı. Cabir bin Hayyân, teorik ve deneysel araştırmalarıyla modern kimyanın kurucularından oldu. Birçok kimyasal bileşiğin, kimya aletinin, kimya sürecinin uygulayıcısıydı. Minerallerin oluşumuyla ilgili teoriler geliştirirken, kimya sanayiiyle ilgili önemli çalışmalar yaptı. İbn Hayyân, tabiat bilimlerinde deneyin önemini kavrayıp araştırmalarında uygulamıştı. Batı'da "Geber" ismiyle tanındı. Batılı araştırmacılar, İbn Hayyân'ın Boyle, Priestley ve Lavoisier gibi kimyacılarla birlikte ele alınması gerektiğini söylerler.

Ortaçağ'ın büyük fizikçisi, matematikçi ve astronom olan İbnü'l- Heysem, optik alanında bir devrim yaptı. Deneysel çalışmalarıyla optiğin ilkelerini ve problemlerini ortaya koydu. Gözün yapısını ve görmenin mahiyetini inceledi. İslam dünyasında Aristo sistemini temel alan "Meşşâiyye" adı verilen felsefe hareketi ortaya çıkmıştı. Farabi, İbn Rüşd, İbn Sina ve Kindî gibi âlimler, felsefe, mantık, ahlak ve siyaset düşüncesinde önemli fikirler geliştirdiler.

İslam âlimleri, mekanik, makine yapımı, metallerin işlenmesi, cam yapımı tekniklerinin geliştirilmesi, rüzgâr ve su değirmeni, saat, çeşme ve kaldıraç yapımı konusunda önemli çalışmalara imza attılar. Mekaniğin yasalarını ve birçok cismin yoğunluklarını incelediler. Alkol, gliserin, soda, nitrik, asetik, sülfürik ve hidroklorik asit gibi birçok kimyasal maddeyi keşfettiler.

GÖKLERİ KEŞFETTİLER
Halife Memun zamanında 9. yüzyılda Bağdat'ta Şemmâsiye Rasathanesi'nin inşa edilmesinin ardından İslam dünyasının birçok yerinde gözlemevleri kuruldu. İslam âlimleri gözlem aletleriyle gökyüzünü izleyip hem pratik hem de teorik çalışmalar yaptılar. Yeni gözlem araçları ve teknikleri geliştirdiler. Ayrıca yer ölçümü çalışmaları da yapıldı. Rasathanelerde ekliptik düzlem ile ekvator düzlemi arasındaki eğim hesaplandı. Bettanî, güneş, ay ve gezegenlerin hareketlerini izleyerek mevsim sürelerini ve güneş yılını büyük bir doğrulukla (365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye) hesapladı. Bîrûnî'nin çalışmaları astronomi alanındaki en önemli ve kapsamlı eserlerdendi. İslam astronomları, Batlamyus'un teorilerindeki eksiklikleri ortaya koyup birçok yeniliğe imza attılar. Nasiruddin-i Tusî'nin 1259'da Meraga'da kurduğu rasathanenin benzeri Avrupa'da ancak 16. yüzyılda kurulabildi.

Uluğ Bey'in Semerkand rasathanesi ve medresesi ise büyük bir bilim merkezi oldu. Yapılan çalışmalar "Uluğ Bey Zici" adlı eserde toplandı.

Astronominin temel kitabı oldu. Eserde 48 takımyıldızı ele alınıp 1028 yıldızın yeri tespit edilmişti.

İSLAM MEDENİYETİNİN BATI'YA TESİRLERİ
AVRUPA'DA Hıristiyanlık'tan sonra düşüncenin dini alana yönelmesiyle Antik Yunan bilim ve kültürü dışlanmaya başlandı. Bizans İmparatoru Jüstinyen, 529'da Atina felsefe okulunu kapatınca buradaki âlimler İran'a sığındılar. Batı, Ortaçağ adı verilen dönemde düşünce alanında karanlık bir devre girdi. Aynı yıllarda Ortadoğu, İran ve Maveraünnehir'deki Araplar, İranlılar ve Türkler ise gelişmiş bir medeniyet dönemindeydiler. Müslümanlar, düşünce, bilim ve teknoloji alanında parlak günler yaşadıkları bu dönemde askeri açıdan rakipsizlerken ekonomi ve ticareti de yönlendirdiler. Nitekim Thomas Bauer, "Doğu'nun Antik şehirlerinde büyük taş binalar ayakta kalırken, o dönemin Avrupa'sında bunlar harabe haline gelmişti. Oysa Doğu'da hekimler Galen'in tıbbını devam ettirmişler, doğa bilimleri ve edebiyatta birbirinden eşsiz eserler kaleme alınmıştır. Doğu'nun günlük hayatında bakır, sirke, kiremit, cam gibi gündelik hayatın unsurları yaygın bir şekilde kullanılırken, Avrupalılar bunları ancak Yeniçağ'ın başında tekrar keşfetmişlerdir" der.

Batı'da İslam bilim ve düşüncesine karşı ilgi 10. yüzyılın sonunda başladı. İslam bilim ve felsefe mirasının büyük bir kısmı Arapça'dan Latince ve İbranice ile Kastilce ve Katalanca gibi yerel dillere çevrildi. İspanya, Fransa, İngiltere, Sicilya ve Portekiz'de tercüme faaliyetleri oldu. Avrupa kralları, Müslüman halifelerini örnek aldı.

İngiliz düşünürü Abelard de Bath (öl. 1142), İslam'ın etkisini şahsında taşıyan ilk aydındı. Toledolu Gerard de Cremone, 71 çeviri yapmıştı. Cremonalı Gerard, Arapça'ya çevrilen Aristo külliyatının büyük bir kısmını Latince'ye tercüme ettiği gibi, Kindî, Farabî ve İbn Sina'nın eserlerinden çeviriler de yaptı. İbn Rüşd'ün ölümünün üzerinden yarım asır bile geçmeden eserleri Batı dillerine çevrilmişti.

İslam âlimlerinin Avrupa'ya tesirleri konusunda ciltlerle kitaplar yazılmıştır. Tesirlerin çok az bir kısmı şunlardır:

Harizmî'nin matematik alanındaki önemli eseri, Latince'ye 12. yüzyılda Chesterli Robert ve Cremonalı Gerard tarafından çevrilirken, kitabın adında yer alan "el-cebr" kelimesi de "algebra" oldu. İbn Sina'nın "el- Kanun fi't-Tıp" adlı eseri yüzyıllar boyunca Avrupa'da başlıca başvuru kaynağı oldu. 13. yüzyılda yaşayan İbnü'l-Baytar'ın ilaçlara ilişkin eserleri Avrupa'da 15. yüzyıla kadar okutuldu. Nitekim, Paris Tıp Fakültesi'nde Grand Amphitheatre'daki dünyanın en büyük hekimlerini temsil eden resimde İbn Sina ve Ebu Bekir Razî de bulunur.

George Sarton, Avrupa'da Al-Haytham ya da Alhazen gibi isimlerle tanınan İbnü'l- Heysem'i "bütün zamanların en büyük optikçisi" olarak tanımlar.
Farabî'nin Aristo fiziğini eleştirdiği "Boşluk Üzerine" adlı çalışmasındaki tezler 13. yüzyılda Bacon aracılığıyla Avrupa'da yaygınlaştı.

Farabi'nin felsefesi Avrupa'daki düşünce sistemine önemli etkiler yapmıştır. Robert Hammond, 13. yüzyılda yaşayan Batı'nın büyük teolog ve düşünürlerinden Aquinolu St. Thomas felsefesinin Farabî sisteminin bir tekrarı olduğunu söyler.

İbn Sina'nın tıbbi ve felsefi görüşleri, 17. yüzyıla kadar Avrupa'da üzerinde en çok tartışılan görüşlerdendi. İbn Sina'nın üslubu, felsefesi ve bilim düşüncesi, Batı dünyasında birçok düşünür için kılavuz ve model oldu. İbn Sina'nın Batı düşüncesi ve bilim geleneği üzerinde derin bir etkisi oldu.

Burnunu soktu iç yüzü ortaya çıktı"BURNUNU SOKTU İÇ YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI"

CHP din eğitiminden neden rahatsız?CHP DİN EĞİTİMİNDEN NEDEN RAHATSIZ?

Özel’e istifa çağrısıÖZEL'E İSTİFA ÇAĞRISI

Özel istifa edecek mi?ÖZEL İSTİFA EDECEK Mİ?

CHP’li Özgür Özel’in skandal sözlerine tepki!CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'İN SKANDAL SÖZLERİNE TEPKİ!

CHP yönetiminde İslam hazımsızlığı!CHP YÖNETİMİNDE İSLAM HAZIMSIZLIĞI!

CHP’li Özel’den skandal Sıbyan Mektebi sözleriCHP'Lİ ÖZEL'DEN SKANDAL SIBYAN MEKTEBİ SÖZLERİ

Tek parti kafası yine hortladı!TEK PARTİ KAFASI YİNE HORTLADI!

CHP din eğitiminden neden rahatsız?CHP DİN EĞİTİMİNDEN NEDEN RAHATSIZ?

Burnunu soktu iç yüzü ortaya çıktı"BURNUNU SOKTU İÇ YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI"

CHP’li Özgür Özel’ tarih dersiCHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL' TARİH DERSİ

CHP’li Özgür Özel’in skandal sözlerine tepki!CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'İN SKANDAL SÖZLERİNE TEPKİ!

Bu haber 990344 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Başkan Erdoğan Arnavutluk dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı: Faiz de düşecek kur da 2022 bizim en parlak yılımız olacak.
Başkan Erdoğan Arnavutluk dönüşü basın mensuplarının...
Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli...