Bağ-Kur’luya kolay emeklilik fırsatı! Primler...
Reklam

Bağ-Kur'luya kolay emeklilik fırsatı! Primler yapılandırılıyor, borçlar siliniyor, avantajlı ihya imkanı...

Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yeni yapılandırma düzenlemesi, Bağ- Kur'luları sevindirdi. Primler için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok kişiye de emeklilik yolunu açtı.

11 Haziran 2021 - 01:03 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 - 09:43

Primler yapılandırılıyor, borçlar siliniyor, avantajlı ihya imkanı... 'luya kolay emeklilik

Giriş Tarihi: 11.06.2021 Son Güncelleme:11.06.2021 07:47

Bağ-Kur'luya kolay emeklilik fırsatı! Primler yapılandırılıyor, borçlar siliniyor

'luya kolay emeklilik imkanı doğdu. Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yeni yapılandırma düzenlemesi, Bağ- Kur'luları sevindirdi. Primler için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok kişiye de emeklilik yolunu açacak. İşte bütün detaylar...

Bağ-Kur'luya kolay emeklilik fırsatı! Primler yapılandırılıyor, borçlar siliniyor

Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yeni yapılandırma düzenlemesi, Bağ- Kur'luları sevindirdi. Primler için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok kişiye de emeklilik yolunu açacak.

Bağ-Kur'luya kolay emeklilik

Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yeni yapılandırma düzenlemesi, Bağ- Kur'luları sevindirdi. Primler için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok kişiye de emeklilik yolunu açacak.

PRİMLER YAPILANDIRILIYOR:
Prim borcu olan Bağ-Kur'lular 31 Ağustos'a kadar başvurarak bunları yapılandırabilecek.

Gecikme ceza ve faizi silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. İlk taksit ödeme süresi içinde yani 31 Ekim'e kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek.

İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek. Bu durumda ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek.

BORÇLAR SİLİNİYOR:
Bağ-Kur'lu esnaf ve çiftçilerden, 30 Nisan'a kadar olan prim borçlarını Ekim sonuna kadar ödemeyenlerin veya yapılandırmayanların borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.

AVANTAJLI İHYA İMKANI:
Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, 1 Temmuz-31 Ekim arasında SGK'ya ihya (prim canlandırma) başvurusunda bulunabilecek.

İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak.

YAPILANDIRANA FIRSAT ÇOK
● İlk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.


● Haklarında icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak.
● İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecek.


● Borcunu yapılandıranlar primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de faydalanabilecek.

MAAŞIN YOLU NASIL AÇILIYOR?


Borcunu yapılandırarak ya da primlerini ihya ederek emekli olacak kişiler, ödemelerin tamamlanmasının ardından aylığa kavuşabiliyor.

Prim borcu nedeniyle emekli olamayan ancak bu sürelere ihtiyacı olmayanlar da borç silinip hizmet süresi durdurulunca aylık bağlatabilecek.

MAAŞIN YOLU NASIL AÇILIYOR?


Borcunu yapılandırarak ya da primlerini ihya ederek emekli olacak kişiler, ödemelerin tamamlanmasının ardından aylığa kavuşabiliyor.

Prim borcu nedeniyle emekli olamayan ancak bu sürelere ihtiyacı olmayanlar da borç silinip hizmet süresi durdurulunca aylık bağlatabilecek.

Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu

HAZAL ATEŞ

Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu

Son dakika... Yasa düzenlemesi çalışması tamam. İşte faizsiz ve 18 taksit imkanı getirilen borç ödeme imkanlarıyla ilgili kritik kararlar: Milyonlarca vatandaşı rahatlatacak düzenleme ile bireysel krediler ile kart borçları uygun vadelere bölünecek. Borçlar tek çatı altında toplanacak, borcunu 31 Aralık'a kadar yapılandıranların sicilleri temizlenecek

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran  yasası kapsamında protestolu senet, çek, bireysel ve ticari nitelikteki kredi ve kredi kartı dâhil borcunu ödeyemeyenlerin yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda olumsuz kayıtları silinecek. Bu düzenlemeden kredilerinin anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup da aksatanlar yararlanacak. Borçlarını 31 Aralık'a kadar tamamını ödeyen ya da yapılandıranların Risk Merkezi'nde tutulan kayıtları temizlenecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve faizler, borç ödeme yöntemleri ve taksitlerine ilişkin yapılandırmanın detayları

Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu

Türkiye Bankalar Birliği  kapsamındaki bu düzenlemeye ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Birinci adımda borcun bulunduğu bankaya ya da finansal kuruluşa başvurulması gerekiyor. İkinci adımda borç hesaplamasına gidilecek. Bankalar müşterilerinin bütçesine uygun vadelere bölerek yapılandırma imkânı sunacak.

Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu

SON DAKİKA TEK ÇATI SEÇENEĞİ

Bankalar hesaplamada kredi katının ödenmemiş toplam borcu, taksitli alışverişlerin toplam borcuyla birlikte yapılandırıyor. Yapılandırmada ise kalan vade, ödenmiş borcun hesaplamasında dikkate alınıyor. Borçların aksaması, hesap kesim tarihlerinin karışması, ödemelerin çakışması ya da borçların unutulması gibi durumlarda ortaya çıkan karışıklığı ortadan kaldırmak için borçları tek çatı altında toplanması da seçenekler arasında yer alacak.

Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu

10 SORUDA BORÇ YAPILANDIRMA SÜRECİ

1- DÜZENLEMENİN KAPSAMI NEDİR?
Gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli kredi kartı dahil tüm kredi borçlarını kapsıyor. Borçların vadesinin 20 Mayıs'tan önce olması ve bu tarih itibarıyla kısmen veya tamamen ödenmemiş olması gerekiyor. Borçların 31 Aralık'a kadar ödenmesi, yeniden yapılandırılması durumunda Risk Merkezi nezdindeki kayıtlar dikkate alınmayacak.

Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu

2- VADESİ 20 MAYIS'TAN SONRA OLAN BORÇLARI KAPSIYOR MU?
Düzenleme, vadesi 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olup, ödenmemiş borçları kapsıyor. Vadesi, diğer bir ifadeyle ödenmesi gereken tarihi, bu tarihten sonra olan borçlar düzenleme kapsamında bulunmuyor.

Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu

3-BORÇ BİLGİSİ NASIL ÖĞRENiLECEK?
Borcun bulunduğu banka veya finansal kuruluştan öğrenilebilir. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, gerçek ve tüzel kişilerin kendilerine ait kredi, kredi kartı, çek ve senet bilgileri ile ilgili rapor sunuluyor. Sadece gerçek kişilere, e-Devlet kanalı üzerinden rapor hizmeti veriliyor. Aynı gün içerisinde 1 adet olmak üzere her ay 4 adet rapor ücretsiz rapor alınabiliyor.

Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu

4-ÖDEME YAPILDIĞINDA RİSK MERKEZİ KAYITLARINDA YER ALACAK MI?
Borcun tamamının ödenmesi, yeniden yapılandırılması halinde, bundan sonraki finansal işlemlerde Risk Merkezi nezdindeki bu kayıtlar banka ve finansal kuruluşlarca dikkate alınmayacak. Düzenleme kapsamına giren borç ve ödeme bilgileri mevzuat kapsamında Risk Merkezi kayıtlarında yer almaya devam edecek.

Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu

5-BORÇ ÖDEME, YENİDEN YAPILANDIRMA TALEPLERİMİ NEREYE YAPABİLİRİM?
Borcunuzun bulunduğu banka veya finansal kuruluşa başvuru yapılması gerekiyor.

Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu

6-BORCUMU YAPILANDIRMAK İÇİN BAŞVURDUM, TALEBİM OLUMLU KARŞILANMADI NE YAPABİLİRİM?
Banka veya finansal kuruluş ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesi şartlarında herhangi bir değişiklik yapılması, her iki tarafın da anlaşması ile mümkündür. Bu nedenle, yeniden  talebiniz, banka veya finansal kuruluşun ticari kararına bağlıdır.

Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu

7- BORCUMU ÖDEDİĞİMİ NASIL BELGELENDİREBİLİRİM?
İlgili banka veya finansal kuruluşa başvurup, buna ilişkin yazı alarak veya Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nden Risk Merkezi Raporu alarak belgelendirilebilir.

Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu

8- BORCUN ÖDENMESİ HALİNDE RİSK MERKEZİ RAPORUNDA NE ZAMAN GÖRÜLEBİLİR?
Kredi kartı dâhil kredi borcuna ilişkin ödeme bilgileri e-Devlet haricindeki kanallar üzerinden, ödeme tarihini takip eden bir sonraki ay sonunda, e-Devlet kanalı üzerinden; ödeme tarihini takip eden 2 iş günü sonrasında, karşılıksız çeke ilişkin ödeme bilgileri ödeme tarihini takip eden 2 iş günü sonrasında görülebilir. Protestolu senede ilişkin ödeme bilgileri de ödeme tarihini takip eden 1 iş günü sonrasında görülecek.

Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu

9- BİREYSEL KREDİ, KREDİ KARTI BORCUMU ÖDEDİĞİMİ BANKA, FİNANSAL KURULUŞLAR NE ZAMAN GÖREBİLİR?
Borcun ödendiği tarihi takip eden 3'üncü iş gününden itibaren görebilir. Ticari krediler için de aynı süre geçerli.

Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu

10- BORCUMU ÖDERSEM YENİ KREDİ KARTI ALABİLECEK MİYİM?
Kredi kararı, banka ve finansal kuruluşların Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelere göre vereceği ticari karar niteliğindedir. Risk Merkezi raporundaki borç bilgilerinin eksik, hatalı olması durumunda da borcun bulunduğu banka, finansal kuruluşa başvurulacak.

Son dakika: Güzel haberi Başkan Erdoğan duyurdu: PKK'nın üst düzey ismi öldürüldü

Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 

Son dakika haberi... Başkan , PKK'nın üst düzey isminin öldürüldüğünü duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca, "Hain ve bölücü örgütün 'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Güzel haberi Başkan Erdoğan duyurdu: PKK'nın üst düzey ismi öldürüldü

Başkan , Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, MİT'in başarılı operasyonuyla terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve  Genel Sorumlusu 'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum" diye başladığı mesajında şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur Genel Sorumlusu '' kod adlı Selman Bozkır, dün 'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! PKK'nın Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı  etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı , dün ’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Son dakika! Başkan Erdoğan açıkladı! PKK'nın "Mahmur Sorumlusu" etkisiz hale getirildi |

MİT'ten şoke eden hamle! Ne olduğunu anlayamadılar, Agit Rojhilat korumalarıyla öldürüldü

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, "Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün "kuluçka merkezi" olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum.

Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün "kuluçka merkezi" olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz.

MİT'ten şoke eden hamle! Ne olduğunu anlayamadılar, Agit Rojhilat korumalarıyla öldürüldü

Son dakika haberi: MİT'in anlık istihbaratıyla Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde askeri konsey üyesi "Agit Rojhilat" kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi isimli terörist ile korumaları öldürüldü.

Video Player

00:05 | 02:17

Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

Son dakika haberi... PKK'nın Metina Vadisi genel sorumlusu ve örgütün silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesi İran uyruklu terörist sözde eyalet sorumlusu olarak yüzlerce teröriste talimat veriyordu. "Agit Rojhilat" kod adlı teröristin öldürülmesinin örgüt içinde şok etkisi yarattığı öğrenildi.

Kuzey Irak'ın Metina, Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım hava destekli kara harekâtı kesintisiz sürüyor. Harekâtın 40. gününde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 153'e ulaştı.

NOKTA HAVA HAREKATIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

18 Mayıs günü PKK'nın Metina Vadisi genel sorumlusu ve örgütün silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesi İran uyruklu Agit Rojhilat kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi ile korumaları Suriye uyruklu Şervan kod adlı Mahmoud İssa ile Mardin nüfusuna kayıtlı Çektar kod adlı Ekrem Aktürk, MİT'in anlık sinyal istihbaratı üzerine gerçekleştirilen nokta hava harekâtıyla öldürüldü.

SÖZDE ÖZEL KUVVETLER YAPILANMASININ TEPE İSİMLERİNDENDİ

Şehir merkezlerinde intihar saldırıları düzenleyen kadın canlı bombaların da eğitiminden sorumlu olan terörist Şahbazi, terör örgütünün suikast, sabotaj ve istihbarat gibi branşları içeren sözde Özel Kuvvetler yapılanmasının da tepe isimlerinden biriydi. Terörist Şahbazi 2015-2017 yıllarında bizzat Murat Karayılan'dan aldığı talimatla DEAŞ saldırıları bahane edilerek Kerkük'ün işgaline katıldı.

TÜRKMENLERE YÖNELİK BİRÇOK SALDIRIDA PARMAĞI VAR

Terörist başta Türkmen Cephesi partisine ait bina ve kuruluşlar olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere yönelik roketatarlı ve bombalı saldırıları planlayarak birçok kanlı provokasyonda rol oynamıştı. Terörist Şahbazi'nin ölümü örgütte şok etkisi yarattı.

Öte yandan Van'ın Başkale kırsalında da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İYİCE SIKIŞTILAR

Türkiye'nin son olarak sözde Suriye sorumlusu Nurettin Sofi'nin etkisiz hale getirmesinin ardından Şahbazi'nin de ölümü örgütte depreme neden oldu.

Herkesin birbirinden şüphelenmeye başladığı örgütte 20 sözde üst düzey yöneticisine el çektirilip yerlerine başka isimler getirildi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
Mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur'daki örgüt elebaşısı Doktor Hüseyin kod Selman BOZKUR, MİT'in hedef listesine alındı.

PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Selman BOZKIR, uzun yıllar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü. Mahmur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti.

Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK'nın, Mahmur'a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu'na getirildi.

Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği/yetiştirdiği belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonrasında, Selman BOZKIR, gerçekleştirilen operasyonla, beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR! AGİT ROJHİLAT KORUMALARIYLA ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan MİT'in anlık istihbaratıyla Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde askeri konsey üyesi "Agit Rojhilat" kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi isimli terörist ile korumaları öldürüldü. İran uyruklu terörist sözde eyalet sorumlusu olarak yüzlerce teröriste talimat veriyordu. "Agit Rojhilat" kod adlı teröristin öldürülmesinin örgüt içinde şok etkisi yarattığı öğrenildi.

Kuzey Irak'ın Metina, Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım hava destekli kara harekâtı kesintisiz sürüyor. Harekâtın 40. gününde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 153'e ulaştı.

18 Mayıs günü PKK'nın Metina Vadisi genel sorumlusu ve örgütün silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesi İran uyruklu Agit Rojhilat kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi ile korumaları Suriye uyruklu Şervan kod adlı Mahmoud İssa ile Mardin nüfusuna kayıtlı Çektar kod adlı Ekrem Aktürk, MİT'in anlık sinyal istihbaratı üzerine gerçekleştirilen nokta hava harekâtıyla öldürüldü.

Şehir merkezlerinde intihar saldırıları düzenleyen kadın canlı bombaların da eğitiminden sorumlu olan terörist Şahbazi, terör örgütünün suikast, sabotaj ve istihbarat gibi branşları içeren sözde Özel Kuvvetler yapılanmasının da tepe isimlerinden biriydi. Terörist Şahbazi 2015-2017 yıllarında bizzat Murat Karayılan'dan aldığı talimatla DEAŞ saldırıları bahane edilerek Kerkük'ün işgaline katıldı.

Terörist başta Türkmen Cephesi partisine ait bina ve kuruluşlar olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere yönelik roketatarlı ve bombalı saldırıları planlayarak birçok kanlı provokasyonda rol oynamıştı. Terörist Şahbazi'nin ölümü örgütte şok etkisi yarattı. Öte yandan Van'ın Başkale kırsalında da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İYİCE SIKIŞTILAR
Türkiye'nin son olarak sözde Suriye sorumlusu Nurettin Sofi'yi etkisiz hale getirmesi, terör örgütü içinde depreme neden oldu. Herkesin birbirinden şüphelenmeye başladığı örgütte 20 sözde üst düzey yöneticisine el çektirilip yerlerine başka isimler getirildi.

MİT'TEN NOKTA OPERASYON

İletişim Başkanlığı operasyonun detaylarını da paylaştı. MİT'in, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK kontrolündeki Mahmur kampında gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, PKK/KCK Mahmur Genel Sorumlusu Doktor Hüseyin kod Selman Bozkır beraberindeki iki teröristle birlikte 5 Haziran 2021 tarihinde etkisiz hale getirildi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur'daki örgüt elebaşısı Doktor Hüseyin kod Selman Bozkır, MİT'in hedef listesine alındı. PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Selman Bozkır, uzun yıllar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü. Mahmur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti.

Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK'nın, Mahmur'a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu'na getirildi.

Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği/yetiştirdiği belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonrasında, Selman Bozkır, gerçekleştirilen operasyonla, beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

Necibe anneden 5 TL’yle vicdan dersi

Giriş Tarihi: 3.6.2021  07:01 Son Güncelleme: 3.6.2021  07:11

PKK tarafından çocukları kaçırılan yüreği yanık annelerin Diyarbakır'daki HDP il başkanlığı önünde başlayan evlat nöbeti dalga dalga diğer illere de yayıldı. Şırnak, Van, Hakkâri ve Muş'ta başlatılan evlat nöbetleri devam ediyor.

Hüseyin KAÇAR Sabah

Necibe anneden 5 TL’yle vicdan dersi

Küçük oğlum Roşat 16 yaşındayken dağa kaçırıldı. Büyük oğlum Sami kardeşini kurtarmak için teröristlerin karşısında dimdik durdu Sami, PKK'ya destek vermediği için 4 yıl önce eşinin ve 4 çocuğunun gözü önünde evinden alınarak katledildi Hastanede bize oğlumun naaşı ile cebinden çıkan 5 lirayı verdiler. Ben de acı hatıra olan o parayla teröre direnişimi sürdürüyorum


Hakkari'deki eyleme PKK'nın şehit ettiği oğlu Sami'nin fotoğrafı ve 5 TL'nin bulunduğu çerçeveyle katılması dikkatleri çeken Necibe Çiftçi'nin öyküsü yürekleri dağlayan cinsten.


Necibe anne, çerçevedeki 5 TL'nin 16 yaşındayken dağa kaçırılan küçük oğlu Roşat'ı kurtarmak amacıyla mücadele ederken katledilen oğlu Sami'nin cebinden çıktığını söyledi. SABAH'a konuşan anne "Hastanede bize oğlumun cesedi ile birlikte cebinden çıkan 5 TL teslim edildi.


Ben de 4 yıldır sakladığım bu parayı oğlumun fotoğrafının yanına koydum. Aile olarak oğlumu kurtarmak amacıyla çok mücadele ettik. Bu mücadelede oğlum Sami onlara karşı dik durdu, kardeşini kurtarmak istedi.


PKK'ya destek vermediği için 4 yıl önce çocukları ve eşinin yanında önce Şemdinli Çalca Köyü Güvenli Mezrası'ndaki evinden alınarak şehit edildi. Başlatılan evlat nöbetine 5 TL'nin bulunduğu oğlumun fotoğrafı ile HDP önünde mücadelemi sürdürüyorum" dedi.


Anne Necibe Çiftçi geçen yıl Diyarbakır'daki evlat nöbetine giderek oradaki annelere destek vermişti. Hakkari'deki HDP İl Başkanlığı binası önünde 12 aile evlat nöbeti tutuyor.'BU EYLEMİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'
Annesi Necibe Çiftçi ile birlikte kardeşleri için HDP önünde eylem yapan Tavuz Eren ise, "Kardeşim PKK tarafından zorla kaçırıldı, bir kardeşim ise şehit edildi. Kardeşimin cebinden 5 TL çıktı. O para kardeşim Sami'den geriye kalan bir acı hatıradır.


O parayı fotoğrafının yanına koyarak HDP'ye, PKK'ya vicdani bir mesaj veriyoruz. PKK terörünü lanetliyoruz. Çocuklarımıza, kardeşlerimize kavuşmak istiyoruz. Bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

PKK tarafından çocukları kaçırılan yüreği yanık annelerin Diyarbakır'daki HDP il başkanlığı önünde başlayan evlat nöbeti dalga dalga diğer illere de yayıldı. Şırnak, Van, Hakkâri ve Muş'ta başlatılan evlat nöbetleri devam ediyor. Hakkari'deki eyleme PKK'nın şehit ettiği oğlu Sami'nin fotoğrafı ve 5 TL'nin bulunduğu çerçeveyle katılması dikkatleri çeken Necibe Çiftçi'nin öyküsü yürekleri dağlayan cinsten. Necibe anne, çerçevedeki 5 TL'nin 16 yaşındayken dağa kaçırılan küçük oğlu Roşat'ı kurtarmak amacıyla mücadele ederken katledilen oğlu Sami'nin cebinden çıktığını söyledi. SABAH'a konuşan anne "Hastanede bize oğlumun cesedi ile birlikte cebinden çıkan 5 TL teslim edildi.

Ben de 4 yıldır sakladığım bu parayı oğlumun fotoğrafının yanına koydum. Aile olarak oğlumu kurtarmak amacıyla çok mücadele ettik. Bu mücadelede oğlum Sami onlara karşı dik durdu, kardeşini kurtarmak istedi. PKK'ya destek vermediği için 4 yıl önce çocukları ve eşinin yanında önce Şemdinli Çalca Köyü Güvenli Mezrası'ndaki evinden alınarak şehit edildi. Başlatılan evlat nöbetine 5 TL'nin bulunduğu oğlumun fotoğrafı ile HDP önünde mücadelemi sürdürüyorum" dedi. Anne Necibe Çiftçi geçen yıl Diyarbakır'daki evlat nöbetine giderek oradaki annelere destek vermişti. Hakkari'deki HDP İl Başkanlığı binası önünde 12 aile evlat nöbeti tutuyor.

'BU EYLEMİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'
Annesi Necibe Çiftçi ile birlikte kardeşleri için HDP önünde eylem yapan Tavuz Eren ise, "Kardeşim PKK tarafından zorla kaçırıldı, bir kardeşim ise şehit edildi. Kardeşimin cebinden 5 TL çıktı. O para kardeşim Sami'den geriye kalan bir acı hatıradır. O parayı fotoğrafının yanına koyarak HDP'ye, PKK'ya vicdani bir mesaj veriyoruz. PKK terörünü lanetliyoruz. Çocuklarımıza, kardeşlerimize kavuşmak istiyoruz. Bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

5 yıl önce daha 14 yaşında iken oğlum Azad kaçırıldı. Zaman zaman HDP'lilerle tartışarak oğlumu istedim Oğlumu alana kadar eylemimi sürdüreceğim. Ben bu eylemi başlattığımda canımı ortaya koydum. Beni tehdit ettiler. Ama ben onlara direndim. Ne yaparsalar yapsınlar, annelerin eylemi çocuklarını PKK ve HDP'nin elinden alana kadar devam edecek.

’daki evlat nöbeti birinci yılını doldurdu: Mücadelemiz bin yıl da geçse sürecek

’daki evlat nöbeti birinci yılını doldurdu. Anneler bu anlamlı gün için Türkçe ve Kürtçe ‘Artık Yeter’ yazılı dev pankart hazırladı. 15 metrelik pankarta kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını koyan anneler kararlı: Asla pes etmeyeceğiz.

Mücadelemiz bin yıl da geçse sürecek

Çocukları dağa kaçırılan annelerin   binası önündeki evlat nöbeti birinci yılını doldurdu. İşte SABAH'a konuşan annelerin duyguları:

Eylemi başlatan annelerden biri olan kanser hastası Ayşegül Biçer:

BİR TEK HDP İLE İTTİFAK YAPAN CHP-İYİ PARTİ SESİMİZİ DUYMADI
Bir yıl değil, bin yıl da geçse buradayız. Çocuklarımız HDP aracılığıyla dağa götürüldü. Biz de evlatlarımızı Kandil'in elinden almak için bir yıl önce burada evlat nöbeti başlattık. Eylemimiz sayesinde 15 anne evladına kavuştu. Tüm tehditlere rağmen, Kandil'in ve HDP'nin bize yönelik iftiralarına rağmen evlat nöbeti çığ gibi büyüdü. Annelerin sesi bütün dünyayı sardı. Başta Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere devletimiz hep yanımızda oldu. Dernekler, sendikalar, şehit anneleri kısaca herkes sesimizi duyarak bizi ziyaret etti ve destek verdi. Ancak, HDP ile ittifak yapan CHP-İYİ Parti annelerin sesini duymadı. Onlar sesimizi duymasa da olur, biz bu eylemi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız.

2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan ve kronik rahatsızlığı olmasına rağmen eylemini sürdüren anne Fatma Bingöl:

GÖZYAŞLARIMIZI GÖRMEYENLERİ KINIYORUM
Evlat nöbeti başladığında HDP ve  bize iftiralar attı, bizi tehdit ettiler. Ama yüreği evlat hasreti ile yanan anneler olarak bu eylemi sürdürdük ve nihayet onların da beklemedikleri bir boyuta ulaştı. Bütün dünya annelerin sesini duydu. Acımızı bizimle paylaştılar. Bu eylem çocuklarımız sıcak yuvalarına dönene kadar devam edecektir. Bizim burada gözyaşlarımızı görmeyen, sesimizi duymayan CHP'yi kınıyorum.
PKK elebaşı Murat Karayılan'ın ismini vererek tehdit etmesine rağmen eylemine bir yıldır devam eden eylemi başlatan annelerden Remziye Akkoyun:

CANIMIZI ORTAYA KOYDUK
5 yıl önce daha 14 yaşında iken oğlum Azad kaçırıldı. Zaman zaman HDP'lilerle tartışarak oğlumu istedim Oğlumu alana kadar eylemimi sürdüreceğim. Ben bu eylemi başlattığımda canımı ortaya koydum. Beni tehdit ettiler. Ama ben onlara direndim. Ne yaparsalar yapsınlar, annelerin eylemi çocuklarını PKK ve HDP'nin elinden alana kadar devam edecek.

SEVGİLİ EVLATLARINI TERÖRÜN PENÇESİNDEN SÖKE SÖKE ALDILAR
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti bir yılını doldurdu. Evlatlarına kavuşabilmek için her şeyi göze alan, kar kış yağmur çamur demeden nöbet tutan koca yürekli analar, babalar umudunu hiç kaybetmedi. İşte bu bir yıllık süreçte evlatlarına kavuşanların gün gün listesi;

151 AİLE OTURMA EYLEMİNE KATILDI
15 aile çocuğuna kavuştu.
144 terörist 1 Ocak'tan bu yana aileleri ve Türk güvenlik güçlerinin ikna çabalarıyla teslim oldu.
717 terörist son 4 yılda ikna yoluyla teslim oldu.

HACİRE ANNE'NİN ZAFERİ KIVILCIM OLDU
24 Ağustos 2019 Anne Hacire Akar evladını bağrına bastı.
3 Eylül 2019 Anneler Fevziye Çetinkaya, Ayşegül Biçer ve Remziye Akkoyun, HDP il Başkanlığı önünde yeni bir oturma eylemi başlattı
22 Ağustos 2019 Anne Hacire Akar oğlunun dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin il binası önünde oturma eylemi başlattı.
24 Ağustos 2019 Hacire Anne kararlı mücadelesiyle oğluna kavuştu.
24 Ağustos 2019 Anne Hacire Akar evladını bağrına bastı.
10 Aralık 2019 Hatice Ceylan, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e kavuştu.
26 Aralık 2019 Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye Kaya güvenlik güçlerine teslim oldu.
10 Ocak 2020 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için eyleme katılan hala G.A. ile babaanne Halime Kadran, İbrahim Halil Kadran'a kavuştu.


4 Şubat 2020 Bingöl'den gelen Metin-Necla Açan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Harun'a kavuştu.
11 Şubat 2020 Anne Aslıhan Eşrefoğlu, oğlu Hüseyin'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.
16 Şubat 2020 Anne Gevriye Ayhan 5 yıl sonra kızı Pelda'ya kavuştu
18 Şubat 2020 Baba Melik ve anne Melek Aslan, oğulları Volkan'a 6 yıllık hasretin ardından kavuştu.
25 Şubat 2020 Anne Muteber Birlik, 5 yıl sonra oğlu Veysi'ye kavuştu.
27 Şubat 2020 Anne Cahide Alkan, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu M.E Alkan'a kavuştu. Anne Şahize Altınkaynak, 6 yıl önce kaçırılan kızı Halise Alptekin'e sarıldı.
9 Mart 2020 Anne Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin Açar'a sarıldı.
9 Temmuz 2020 Bedensel engelli baba Cemal Ertaş, oğlu Ramazan Ertaş'a 8 aylık hasretin ardından kavuştu.
16 Temmuz 2020 Anne Sever Fidan, 11 yıl sonra oğlu Tayfur'a sarıldı.HİÇ YALNIZ BIRAKMADILAR...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BBP Lideri Mustafa Destici, AP üyesi Tomas Zdechovsky, 9 ülkenin Ankara büyükelçisi, şehit aileleri, çocukları soykırımda katledilen Srebrenitsa Anneleri, siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler, öğrenciler, din adamları, kanaat önderleri bu süreçte aileleri yalnız bırakmadı.

KIZI KAÇIRILAN ANNE ALMANYA'DA NÖBETE DEVAM EDİYOR!
Almanya'da PKK tarafından kaçırılan Nilüfer Töre'nin annesi Maide Töre, Başbakanlık binası önünde dün de eylem düzenledi. Bakanlar Kurulu toplantısından önce Başbakanlığın önüne gelen Töre, üzerinde "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı. Töre, 6 aydır kızı için eylem yapıyor.O parayı fotoğrafının yanına koyarak HDP'ye, PKK'ya vicdani bir mesaj veriyoruz. PKK terörünü lanetliyoruz. Çocuklarımıza, kardeşlerimize kavuşmak istiyoruz. Bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor Maide Töremiş Diyarbakır Anneleri ile evlat nöbeti tutacak Anne ağladı HDP teröristlerin şarkılarını çaldı

SABAH

Diyarbakır'daki evlat nöbeti PKK'nın sonunu hazırlıyor: Oğlumun yerini bilsem ölümüne gider alırım

'dan kaçan kadın terörist örgütteki iğrençliği anlattı! Kadın-erkek fark etmeden...

Giriş Tarihi: 26.11.2020  11:21 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020  11:50

Emniyet birimlerinin ikna çalışmaları ile bölücü terör örgütü ’dan kaçarak teslim olan kadın terörist, örgütteki iğrençliği deşifre etti. Kadın terörist, örgütten kaçmak isteyenlere kadın-erkek fark etmeden tecavüz edildiğini söyledi.

PKK'dan kaçan kadın terörist örgütteki iğrençliği anlattı!

Edinilen bilgilere göre, emniyet birimlerinin çalışmaları sonucunda ikna edilen kadın terörist, 20 Kasım'da 'taki sınır kapısına gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 2008'de katıldığı, 2008-2016 yılları arasında 'ın kuzeyinde, 2016-2020 yılları arasında 'de /KCK/PYD/YPJ adına faaliyette bulunduğu belirlenen ve bulduğu ilk fırsatta terör örgütünden kaçan E.C'nin itirafları PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Kamplarda kaldığı dönemde erkek teröristlerin kadın ve erkeklere tecavüz ettiğine şahit olduğunu anlatan E.C, örgütün acımasız ve kirli yüzüne ilişkin, "Beni ilk götürdükleri yer 'daki  binasıydı. Daha önce oraya hiç gitmemiştim. Orada iki kadın biraz konuştuktan sonra beni başka bir adamın yanına götürerek teslim ettiler." dedi.

Aile baskısı nedeniyle evden dışarı çıkamayan biri olduğu için örgütün özgürlük vaatlerine kandığını belirten E.C, "Gitmek istemiyordum, zorla götürdüler, kandırdılar. Birçok vaatte bulundular. 'Biz çok özgürüz, sen de özgür olursun. Biz evimizden çıkıyoruz, sen de çıkarsın.' dediler. Ben evden çıkamadığım için onlara inandım. Ne olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Kampa gittikten sonra örgütün gerçek yüzünü öğrenmeye başladığını, çok kötü şeylerle karşılaştığını kaydeden E.C, şöyle devam etti:

PKK'dan kaçan kadın terörist örgütteki iğrençliği anlattı! Kadın-erkek fark etmeden....

"Gittiğimiz yerlerde bir iki ay yürüdük. Orada iki üç erkek, iki kadın vardı. O süre zarfında insana bir şey yapmıyorlar, güven veriyorlar ama kampa gittikten sonra bir sürü şeyle karşılaşıyorsun. Oraya gittiğimde 'eğitim alacaksın' dediler ama orada çok kötü şeyler yaşadım. Benim yaşadıklarımı yaşayan bir sürü kadın arkadaşlar var. Onları gördüğümde biri tutuklanmıştı. Sürekli ağlıyordu, dövüyorlardı. Onlar dövmediklerini söylüyorlardı ama seslerini, çığlıklarını duyuyorduk. O sesleri duyduğumda çok kötü oluyordum. Babam aklıma geliyordu. Evdeyken babamın beni dövdüğünü hatırlıyordum."

İşte PKK'nın sapık ve iğrenç ilişkileri!

"ERKEKLERE DE AYNI ŞEYLERİ YAPIYORLAR"
Kaçmak isterken yakalanan bir kadın teröristin tecavüze uğradığını belirten E.C, tecavüz eden sözde takım komutanının olaydan sonra rahatça dolaştığını anlattı. E.C, şunları kaydetti:

"İki gün ormanda buna maruz kalan kadın geri geldiğinde olanları bize anlattı. Odada bir süre tek kaldı. Sürekli bağırıyor, küfür ediyor, ölmek istediğini söylüyordu. Ben bunları kimsenin yaşamasını istemiyorum. Takım komutanının tecavüz ettiğini söylemesine rağmen 'o böyle bir şey yapmaz' dediler. O adam serbest dolaşıyordu. Birçok olaya şahit oldum. Bunlar sadece kadın değildi, erkekler de vardı. Orada kadın-erkek fark etmiyordu. Erkeklere de aynı şeyleri yapıyorlar. Bu iğrenç bir durum. Bunu sakın unutmasınlar, erkek-kadın onlar için fark etmiyor."

PKK'dan kaçan terörist: Kadın için Kandil tecavüz demek

Kendisine de tecavüz girişiminde bulunulduğunu anlatan E.C, şöyle devam etti:

"Bağırdım, çağırdım, sesimi duyup gelenler oldu. Ben şanslıydım. Benim gibi şanslı olmayanlar da olabilir çünkü tecavüze uğrayan bir sürü kişi oldu. Anlattığımda inanmadılar, 'Öyle bir şey asla yapmaz, sen yalan söylüyorsun.' dediler. Ailem hakkında bir sürü şey söylediler. 'Sen kültür almamışsın, biz senin gibilere böyle yapıyoruz, kendimizi tatmin ediyoruz.' diyorlardı. 15 yaşındaki kız bile tecavüze uğruyordu."

PKK'dan kaçan kadın terörist örgütteki iğrençliği anlattı! Kadın-erkek fark etmeden....

S | 'lı teröristten şok itiraf! "Çığlıklarını duyduğumda çök kötü oluyordum..."

 haberi: Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olan E.C'nin anlattıkları,  kamplarındaki taciz,  ve şiddet olaylarını deşifre etti. E.C, "Beni özgürlük vaatleriyle kandırdılar, kampa gittiğimde çok kötü şeylerle karşılaştım. Tutukladıkları bir kadını dövüyorlardı, çığlıklarını duyduğumda çok kötü oluyordum. Evdeyken babamın beni dövdüğünü hatırlıyordum. Tecavüz ve tacize uğrayanlar sadece kadın değildi, erkekler de vardı. Bu iğrenç bir durum. Bunu sakın unutmasınlar, erkek-kadın onlar için fark etmiyor" dedi.

Son dakika | PKK'lı teröristten şok itiraf! Çığlıklarını duyduğumda çök kötü oluyordum...

Kandil, tecavüz ve infazın merkezi

PKK’lı kadın teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanan raporda, örgütün tehdit ve tecavüz dolu korkunç olaylarına yer verildi.

Kandil, tecavüz ve infazın merkezi

        PKK'lı kadın teröristlerden 10 yılda 571'i teslim oldu, 8 bin 661'i yakalandı. İstihbarat raporuna göre bölgenin kandırılarak dağa çıkarılan genç kızları Kandil'de seks kölesi gibi kullanıldı, tecavüze ve işkenceye maruz kaldı.

Sesini çıkaran kadınlar 'ajan' olduğu bahane edilerek infaz edildi. Bazı kadınlar yaşadıklarına dayanamayıp intihar etti.

Örgüt içinde tecavüze uğradığı duyulan ya da buna karşı çıkan bazı kadın teröristlerin ise öldürülüp cesetlerinin, operasyonların yapıldığı bölgelere bırakılarak güvenlik güçlerinin operasyonunda öldürülmüş gibi gösterildi.

İşte tanık itirafçıların anlattıkları;

K.S. (32): 17 yaşındaki uzun boylu, sarışın Dilan ve 18 yaşındaki sarışın, yeşil gözlü Ağıt gibi 28 kadınla birlikte 2002-2003 arasında Cemal kod adlı Murat Karayılan'ın korumalığını yaptım. İstanbullu olan Dilan, 2002'de Karayılan'ın kendisine tecavüz etmesi nedeniyle el bombasıyla intihar etti. Karayılan'ın korkusundan kimse sesini çıkaramadı.

B. kod adlı S.K: Dilber adlı arkadaşa, Cuma kod adlı Cemil Bayık'ın tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Bayık'ın emriyle infaz edildi. Örgüt yöneticilerinden Ali Haydar Kaytan'ın eşi Cemile Kaytan başka bir kampta hamile kalmıştı.

8 aylık çocuğu aldırılıp sobaya atılarak yakıldı. Örgütün ilk kadın mensuplarından olan Saime Aşkın, örgütteki terörist başlarının kadınlarla olan ilişkilerini eleştirmesi üzerine Kandil'de kendi eliyle kazdırıldığı mezarda kurşuna dizildi.

Dr. Jiyan kod adlı Lamia Baski, uğradığı cinsel tacizler yüzünden Avrupa'daki ailesinin yanına dönmek isteyince Cemil Bayık tarafından 'ajan' ilan edilerek aylarca işkence gördü. Sonra kafasına sıkılan tek kurşunla öldürüldü.

Z. kod adlı B.Y.(24): Mağaranın sorumlusu beni herkesin gözü önünde taciz etti. Tepki gösterince hakkımda 'ajan' olabilir dedikodusu yaymaya başladı. İlk fırsatta kaçıp teslim oldum.

B. kod adlı F.G.(32): Silahlı iki kişi ağzımı kapatıp beni dağa kaçırdı. Mağarada 2 ay boyunca tecavüz ettiler. Kaçtım, teslim oldum.

Y. kod adlı H. K.(25): Bir köylümüz, PKK'nın Avrupa'da eğitim verdiğini istersem göndereceğini söyleyince örgüte katılmaya karar verdim. Kandil'de kaldığım sürede tecavüze uğrayan ve hamile kalan Suriyeli iki kadın gözümün önünde kurşuna dizildi.

Halen Diyarbakır'da tutuklu K.C.'nin tecavüz ettiği Asmin Evin kod adlı Selma D. durum ortaya çıkınca infaz edilme korkusuyla kendi silahıyla intihar etti. PKK, kadın teröristi çatışmada ölmüş gibi açıkladı.

Ç. Kod adlı Ö.K.: Bir gecede 3 ayrı kişi tecavüz etmeye kalkıştı. Şikayet ettiğim üst düzey kadın yönetici, "Hangimiz burada temiziz ki sen temiz kalacaksın" deyince özgürlük adına çıktığım dağda meğer köle olduğumu fark ettim. Tecrit cezası aldım.

S. kod adlı S.A.: 19 yaşında katıldım. Uğradığım tecavüzü bizzat Kandil'e giderek üst yönetime anlattım. Yönetim, sessiz kalmakla, aksi halde infazla tehdit etti. Kelareş Kampı'nda hücreye kapatıldım.

Kamp sorumlusu "Cudi" kod adlı Seyithan Yılmaz ve "Çektar" kod adlı Aziz Çelikbilek'in de dahil olduğu 12 örgüt mensubu bana tecavüz etti. Yılmaz'ı bıçaklayıp kaçtım."

ÖLDÜRÜP KAHRAMAN İLAN ETTİLER

Seks kölesi gibi kullanıldıktan sonra infaz edilen bir kadın teröristin öyküsü ise tüm vahşeti anlatmaya yeter: Hakkari'den örgüte katılan Zozan Tolhindan kod adlı Rabia Kaya (26), aynı gruptaki Andok kod adlı Barış Tekçe ve Murat kod adlı Halim Akman'ın tecavüzüne uğradı.

Olay Kandil'de duyulunca, aynı kişiler Kaya'yı Kadı Dağı Çeltik mevkiinde döverek öldürdü. Cesedini askerin havadan ve karadan operasyon yaptığı Armutlu mevkiine attı. Örgüt, Kaya'nın 11 Ekim 2011'de askerin hava operasyonunda öldüğünü duyurdu. Aile cesedi bir türlü bulamadı. Örgüt cesedi 'kahraman' diyerek kardeşine teslim etti.

"HAMİLE ROJİN'İ NEHRE ATTILAR"

G. kod adlı G.Ö(26): Ağabeyim çatışmada ölünce diğer ağabeyimle birlikte örgüte katıldım. Mardinli Rojin, örgüt yöneticisi tarafından tecavüz edilip hamile bırakılmıştı. Canlı olarak Dicle Nehri'ne atarak öldürdüler. Bizi de aynısını yapmakla tehdit ettiler.

Ş. kod adlı A.G: YJA'nın sorumlusu, Dicle Andok kod adlı Malatyalı kadın, Botan kod adlı Nizamettin T., Ekrem kod adlı Hıdır S. ve Türkmervan kod adlı üst yöneticilerin tecavüzüne uğruyordu.

Örgütte kadınlara en çok düşkün olan Murat Karayılan ve Cemil Bayık'tır. Karayılan'ın korumalarından H. kod adlı kadın, sürekli ilişkiye zorlandığı için kaçarak sınırda teslim oldu.

Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

Son dakika haberi... Şırnak'ta bölücü terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist, ifadesinde, örgütün kamplarında yaşanan taciz, tecavüz ve şiddet olaylarını anlattı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emniyet birimlerinin çalışmaları sonucunda ikna edilen kadın terörist, 20 Kasım'da Şırnak'taki sınır kapısına gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 2008'de katıldığı, 2008-2016 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde, 2016-2020 yılları arasında Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPJ adına faaliyette bulunduğu belirlenen ve bulduğu ilk fırsatta terör örgütünden kaçan E.C'nin itirafları PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

BENİ BAŞKA BİR ADAMIN YANINA GÖTÜREREK TESLİM ETTİLER

Kamplarda kaldığı dönemde erkek teröristlerin kadın ve erkeklere tecavüz ettiğine şahit olduğunu anlatan E.C, örgütün acımasız ve kirli yüzüne ilişkin, "Beni ilk götürdükleri yer Van'daki HDP binasıydı. Daha önce oraya hiç gitmemiştim. Orada iki kadın biraz konuştuktan sonra beni başka bir adamın yanına götürerek teslim ettiler." dedi.

Aile baskısı nedeniyle evden dışarı çıkamayan biri olduğu için örgütün özgürlük vaatlerine kandığını belirten E.C, "Gitmek istemiyordum, zorla götürdüler, kandırdılar. Birçok vaatte bulundular. 'Biz çok özgürüz, sen de özgür olursun. Biz evimizden çıkıyoruz, sen de çıkarsın.' dediler. Ben evden çıkamadığım için onlara inandım. Ne olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Kampa gittikten sonra örgütün gerçek yüzünü öğrenmeye başladığını, çok kötü şeylerle karşılaştığını kaydeden E.C, şöyle devam etti:

"Gittiğimiz yerlerde bir iki ay yürüdük. Orada iki üç erkek, iki kadın vardı. O süre zarfında insana bir şey yapmıyorlar, güven veriyorlar ama kampa gittikten sonra bir sürü şeyle karşılaşıyorsun. Oraya gittiğimde 'eğitim alacaksın' dediler ama orada çok kötü şeyler yaşadım. Benim yaşadıklarımı yaşayan bir sürü kadın arkadaşlar var. Onları gördüğümde biri tutuklanmıştı. Sürekli ağlıyordu, dövüyorlardı. Onlar dövmediklerini söylüyorlardı ama seslerini, çığlıklarını duyuyorduk. O sesleri duyduğumda çok kötü oluyordum. Babam aklıma geliyordu. Evdeyken babamın beni dövdüğünü hatırlıyordum."

"ERKEKLERE DE AYNI ŞEYLERİ YAPIYORLAR"

Kaçmak isterken yakalanan bir kadın teröristin tecavüze uğradığını belirten E.C, tecavüz eden sözde takım komutanının olaydan sonra rahatça dolaştığını anlattı. E.C, şunları kaydetti:

Duran Kalkan'ın tacizi belgelere yansıdı

"İki gün ormanda buna maruz kalan kadın geri geldiğinde olanları bize anlattı. Odada bir süre tek kaldı. Sürekli bağırıyor, küfür ediyor, ölmek istediğini söylüyordu. Ben bunları kimsenin yaşamasını istemiyorum. Takım komutanının tecavüz ettiğini söylemesine rağmen 'o böyle bir şey yapmaz' dediler. O adam serbest dolaşıyordu. Birçok olaya şahit oldum. Bunlar sadece kadın değildi, erkekler de vardı. Orada kadın-erkek fark etmiyordu. Erkeklere de aynı şeyleri yapıyorlar. Bu iğrenç bir durum. Bunu sakın unutmasınlar, erkek-kadın onlar için fark etmiyor."

Kendisine de tecavüz girişiminde bulunulduğunu anlatan E.C, şöyle devam etti:

"Bağırdım, çağırdım, sesimi duyup gelenler oldu. Ben şanslıydım. Benim gibi şanslı olmayanlar da olabilir çünkü tecavüze uğrayan bir sürü kişi oldu. Anlattığımda inanmadılar, 'Öyle bir şey asla yapmaz, sen yalan söylüyorsun.' dediler. Ailem hakkında bir sürü şey söylediler. 'Sen kültür almamışsın, biz senin gibilere böyle yapıyoruz, kendimizi tatmin ediyoruz.' diyorlardı. 15 yaşındaki kız bile tecavüze uğruyordu."

Bir fırsatını bulunca terör örgütünden kaçarak teslim olduğunu söyleyen E.C, "Bana çok iyi davrandılar. Gerçekten geldiğim için çok mutlu oldum. Herkesin buraya gelmesini istiyorum. Korkmasınlar, gelsinler, korkulacak hiçbir şey yok. Örgütteyken 'Sınıra gidersen öldürürler' diyorlar. Öyle bir şey yok. Biz geldik, bizi öldürmediler. Kendinizi kurtarın, ailenizin yanına dönün. Devlet nasıl affederse aileler de affeder." diye konuştu.
Örgüte Karayılan şoku! Karayılan'ın tecavüz ve infazını öğrenip, teslim oldular - Takvim
Son dakika: Kandil'den kaçan terörist bütün iğrençlikleri anlattı!

İki arkadaşıyla terör örgütünden kaçarak teslim olan Zilan Dicle kot adlı kadın terörist, Beritan Hilal kod adlı Zeynep Kara'nın sürekli tecavüze uğradığı için intihar ettiğini anlattı.

Son dakika: Kandil'den kaçan terörist bütün iğrençlikleri anlattı!Kandil'de tecavüz ve işkenceye maruz kalan, karşı çıkınca da infaz edilen ya da intihara sürüklenen kadın teröristlere son örnek 20 yaşındaki Zeynep Kara oldu.Sabah'tan Sırrıberk Arslan'ın haberine göre geçtiğimiz aylarda 2 arkadaşı ile birlikte örgütten kaçarak teslim olan Zilan Dicle kot adlı kadın terörist, 2015'in sonlarına doğru, Kandil dağındaki Kalaturka Kampı'nda Zeynep adlı bir kızla tanıştıklarını belirterek şunları anlattı:"Mahmurlu Kürt bir ailenin 5 çocuğundan biriydi. Sürekli cinsel taciz gördüğünü söyleyerek ağlıyordu. Geçen yıl Bole kampında bir kadın arkadaşın el bombasıyla intihar ettiğini duydum. Daha sonra bu kişinin Beritan Hilal kod adlı Zeynep olduğunu ve sürekli tecavüze uğradığı için intihar ettiğini öğrendim. "

PKK 'ASKER ÖLDÜRDÜ' DEMİŞ

Bu ifade üzerine araştırma yapan istihbarat birimleri, tecavüz sonrası intihar eden kızın, 20 yaşındaki Zeynep Kara olduğunu belirledi.Örgütün kadın yapılanması YJA STAR'ın, ölümünden bir yıl sonra Zeynep Kara'nın Kandil'e hava operasyonunda öldüğünü ve sözde savaş koşullarından dolayı geç açıklamak zorunda kaldıklarını öne sürerek, ailesinden özür dilediği de ortaya çıktı.

PKK'dan iğrençlikte son nokta! "Tam bir sapıklık..."

Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK içindeki kadın ve çocukların acımasızca cinsel istismar ve tecavüze uğradığını, çocukların örgüt saflarında savaştırıldığını bir kez daha ortaya koydu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen başarılı operasyonlarla ağır darbe alan ve aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu birçok elemanını kaybeden bölücü terör örgütünde kadın ve çocukların uğradığı cinsel istismar ve tecavüz olayları örgütün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.

Örgüt içinde yaşananlar, güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı.

E.A. isimli teröristin tecavüzü sonucu hamile kaldıgˆını belirten kadın terörist, örgütün dogˆan çocugˆa Avrupa'da satmak üzere el koydugˆunu ve olay sonrası kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldugˆunu söyledi.

Gördüklerinden ve tecavüze ugˆrayanların anlattıklarından Kandil'deki örgüt elebas¸larının tam bir sapıklık içinde oldugˆunu anladıgˆını dile getiren "Amed" kod adlı başka bir terörist de özellikle Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın çocuklar ve kadınlara düs¸künlügˆünün herkes tarafından bilindigˆini ve örgütteki herkesin bu isimlerden nefret ettigˆini anlattı.

Güvenlik güçlerine 2017'de teslim olan PKK'lı terörist M.L.G. de 2016'da 16 yas¸ındayken PKK'nın Zap kampında kaldıgˆı magˆarada tecavüze ugˆradıgˆını, s¸ikayet etse de ajanlık, yalan söylemek ve iftira atmakla suçlanıp sözde örgüt cezaevine gönderildigˆini belirtti. Terörist, PKK içinde bas¸ka cinsel istismar vakalarına da s¸ahit oldugˆunu ifade etti.
 

Güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018'de teslim olan terörist G.C. de bas¸ka bir teröristin, çocuk yas¸taki kıza tecavüz ettigˆini ve kızın kaçmaması için infazla korkutuldugˆunu söyledi.

ÖRGÜT İÇİNDE ERKEK ÇOCUKLAR İSTİSMAR EDİLİYOR

Terör örgütü PKK'da 2003-2010 yıllarında faaliyet gösteren ve 2011'de teslim olan terörist F.T. de kan donduran ifadelerde bulundu.

Örgüt içinde erkegˆin erkegˆe cinsel istismarına birçok kez s¸ahit oldugˆunu belirten F.T, eski örgüt mensuplarının örgüte yeni katılan ve yas¸ı küçük erkek örgüt mensuplarına tecavüz ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'da yakalanan bir erkek terörist de örgüte zorla katıldıgˆını ve Suriye'de götürüldügˆü kampta kendisine ve birçok çocugˆa defalarca tecavüz edildigˆini anlattı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI KIZ ÇOCUKLARI İSTİSMARA UĞRUYOR

Teslim olan terörist itiraf etti! Çocuk taburu... - Son Dakika Haberleri İnternet

PKK'lı başka bir terörist de örgüt içinde özellikle kız çocuklarının bilinçli olarak uyus¸turucuya alıştırılarak cinsel istismara maruz bırakıldıgˆı itirafında bulundu.

Özellikle 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyus¸turucu koyularak bagˆımlı hale getirildiklerini belirten terörist, uyus¸turucunun etkisini gösterdigˆi her seferde çocukların cinsel istismara uğradıklarını anlattı.

Örgüt içinde çocukların her türlü cinsel istismara maruz kaldıklarını dile getiren terörist, çocukların zayıflıgˆından istifade edildigˆini, uyus¸turucuya alıs¸tırıldıklarını, tecavüz ve tacizlerden sonra infazla korkutularak kaçmalarının engellenmeye çalıs¸ıldıgˆını kaydetti. Buna ragˆmen fırsatını bulanların ölümü göze alarak kaçtıklarını, yakalananların ise infaz edildigˆini söyledi.

PKK tarafından 9-14 yas¸larındaki çocuklardan bir tabur olus¸turuldugˆu, buradaki kızlardan bazılarının istismara ugˆradıgˆı, bunun sonucunda intihara tes¸ebbüs ettikleri ortaya çıktı.

Bu gruptaki kız çocuklarından bazılarına tecavüz edildigˆi, hamile kalanların bölgeye en yakın hastaneye götürülerek hayati tehlike riskine ragˆmen hamileliklerinin sonlandırıldıgˆı belirtildi. Çocuklardan bazılarının ise travmayı atlatamayarak intihara tes¸ebbüs ettigˆi belirlendi.

Karayılan'ın tecavüz ve infazını öğrenip, teslim oldular

Kandil'de Suriye uyruklu iki kadın teröristin,  terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan tarafından tecavüze uğradığı ve infaz edildiği ortaya çıktı. Karayılan'ın hemşehrisi olan iki kadın terörist, tecavüz ve infazı öğrenince örgütten kaçıp Türkiye'de güvenlik güçlerine sığındı.

Karayılan'ın tecavüz ve infazını öğrenip, teslim oldular

Kandil'de Suriye uyruklu iki kadın teröristin, PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan tarafından tecavüze uğradığı ve infaz edildiği ortaya çıktı.

Karayılan'ın hemşehrisi olan iki kadın terörist, tecavüz ve infazı öğrenince örgütten kaçıp Türkiye'de güvenlik güçlerine sığındı.
Suriye'de PKK/YPG kampından kaçarak Kilis sınırında güvenlik güçlerine teslim olan Berfin Serhat (35) ve Sarya Zagros (34) kod adlı iki kadın teröristin ifadeleri, PKK'daki tecavüz ve infazı bir kez daha gözler önüne serdi. Kadın teröristlerin, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden olan Murat Karayılan'la hemşehri oldukları öğrenildi. Berfin Serhat ve Sarya Zagros kod adlı kadın teröristler ifadelerinde, Afrin'de evlerinde kaldıkları ve birlikte örgüte katıldıkları Hediye Muhammed ve Elife Mele Nahsan isimli teröristlerin, Murat Karayılan tarafından tecavüz uğradıklarını ve yaşadıklarını anlattıkları için de infaz edildiklerini anlattılar. Bu olayın ardından örgütten kaçarak Türkiye geçip güvenlik güçlerine teslim olmaya karar verdiklerini söyleyen kadın teröristlerin ifadesi şöyle;

Berfin Serhat (35) : Ailem Şanlıurfa Birecik'ten 3 yıl önce İzmir'e göç etmişti. HDP gençlik teşkilatı içinde yer alanların telkinleriyle liseden arkadaşım olan Sarya Zagros kod adlı arkadaşla 2015 yılı Ekim ayında örgüte katılmaya karar aldık. Ceylanpınar'dan Suriye'ye geçtik. İki hafta Afrin'de Hediye ve Elife ile birlikte aynı evde kaldık, sonra YPG kampına götürdüler bizi. 2016 yılında Kandil'e Metina kampına yolladılar. 2018'in Eylül ayında Sarya ile Münbiç'e gönderildik. Kandil'de kalan Elife ile telefon ve telsizle konuşma imkânım oldu. Kasım ayından sonra artık onlardan haber alamaz olmuştum. Sonra öğrendik ki Karayılan, Hediye Muhammed ve Elife Mele Nahsan'a tecavüz etmiş. Olay duyulunca da 'Bunlar düşman işbirlikçisi yalancı çıktı' diyerek korumasının elinden aldığı silahla ikisini de öldürmüş. Bunu bilerek hala bu örgütte kalamayacağımı anlayarak kaçmaya karar verdim.

Murat Karayılan'ın tecavüz ettiği kadın terörist el bombasıyla intihar etti! - Takvim

Sarya Zagros (34) : Berfin arkadaş, evlerinde aynı kazanda yemek yediğimiz Hediye ve Elife'nin başına gelenleri anlattı. Türk devletinin örgütten kaçıp kurtulmak isteyenlere yardım ettiğini duymuştuk. Birlikte kaçmaya karar verdik. Bizi teslim almaya gelen güvenlik görevlileri çantasından sandviç çıkarıp, verdi, üşüdüğümüz için ceketini verince kendimden tiksindim. Bu devlete hainlik yaptığım için. O an bu ülkeden kaçıp örgüte girdiğim güne lanet okudum.

HHER ZAMANKİ YALANA BAŞVURDULAR

PKK terör örgütü her zaman yaptığı gibi yine yalana başvurup, tecavüz sonrası infaz edilen Suriyeli Hediye Muhammed ve Elife Mele Nahsan'ın 24-27 kasım 2018 tarihleri arasında Kandil'e düzenlenen hava operasyonunda öldüğünü duyurdu.

'nın kanlı planı deşifre oldu! Öldürülen kadın teröristlerin üzerinde keşif fotoğrafları çıktı

Son yıllarda büyük darbe yiyen 'nın  seçimleri öncesinde kırsaldan eylem için gönderdiği iki kadın teröristin 'da öldürülmesinin ardından örgütün kanlı planı deşifre oldu. Kadın teröristlerin üzerinde ele geçirilen şifreli dijital materyallerin çözülmesiyle birlikte PKK'nın büyükşehirlerde keşif yaptırdığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 30.1.2019  

PKK'nın kanlı planı deşifre oldu! Öldürülen kadın teröristlerin üzerinde keşif fotoğrafları çıktı

Son yıllarda büyük darbe yiyen PKK'nın 31 Mart seçimleri öncesinde kırsaldan eylem için gönderdiği iki kadın teröristin Diyarbakır'da öldürülmesinin ardından örgütün kanlı planı deşifre oldu. Kadın teröristlerin üzerinde ele geçirilen şifreli dijital materyallerin çözülmesiyle birlikte PKK'nın büyükşehirlerde keşif yaptırdığı belirlendi.

Diyarbakır'da, yerel seçim öncesi suikast hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK'lı kadın teröristin etkisiz hale getirilmesi büyük bir facianın önüne geçilmesini sağladı. PKK terör örgütü, 31 Mart seçimleri öncesinde kaos ortamı oluşturmak için Kuzey Irak'taki kamplarda suikast ve saldırı eğitimi alan "Zinarin Berxwedan" kod adlı Hacire Yılmaz ve "Zilan Torhildan" kod adlı Suzan Çelik'i şehre gönderdi. Teröristlerin büyükşehirlerde üst düzey yöneticiler ve siyasetçilere yönelik suikast ve saldırı hazırlığında olduklarını belirleyen güvenlik güçleri, Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar köyü kırsalında iki kadının yerini belirledi. Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından geçen hafta etkisiz hale getirilen teröristler Hacire Yılmaz ile Suzan Çelik'le birlikte 'hayalet silah' tabir edilen Glock marka suikast tabancası, 4 adet el bombası ve dijital materyaller ele geçirildi.

ŞİFRELİ KARTLAR ÇÖZÜLDÜ, KEŞİF FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Dijital materyaller arasındaki şifreli kartlar istihbarat birimleri tarafından çözüldü. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, kart içerisinde Konya, Ankara ve bazı büyükşehirlerdeki kamu binalarının fotoğrafları bulundu. Araç içerisinden çekilen fotoğrafların kadın teröristler öldürülmeden kısa süre önce çekildiği belirlenince soruşturma genişletildi. Fotoğraflar üzerinde yapılan incelemelerin ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri fotoğrafları çekip, keşif yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.

"ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER"

Sorguya alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. Tutuklanan zanlılar arasındaki ismi açıklanmayan inşaat işçisi ifadesinde "Öldürülen iki kadın terörist bana ulaşarak bazı büyükşehirlerde keşif yaparak fotoğraf çekmemi istedi. Yapamayacağımı söyleyince de eşimi, çocuklarımı ve ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Bunun üzerine fotoğrafları çekmek zorunda kaldım. Fotoğrafları aldıktan sonra eylem için gittikleri illerde bomba ve silahları saklamam için bağlantı bulmamı istediler. Bunu yapamayacağımı söyledim" dedi. İki teröristin öldürülmesi PKK'nın yapmayı planladığı hain eylemlerin önüne geçilmesinde büyük rol oynarken, soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiği öğrenildi.

PKK’lı kadın teröriste Mehmetçik şefkati

Tunceli’nin Pülümür ile Nazimiye ilçeleri kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı teslim olan kadın teröriste, ilk müdahaleyi Mehmetçikler yaptı.

PKK’lı kadın teröriste Mehmetçik şefkatiGri listede bulunan Remziye Bağırtan, Besna Kartal, Hamza Güler ve Ejder Yücedağ adlı 4 üst düzey yöneticinin de bulunduğu sekiz PKK’lı teröristin silahlarıyla ölü ele geçirildiği operasyonda bir kadın terörist, ayağına aldığı kurşun yarasıyla sekerek teslim oldu.
Yiyecek verdiler
Kadın teröristin ayağındaki kurşun yarasına ilk müdahale bölgedeki askerlerce yapıldı. Teröristin teslim olma ve tedavi anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aç kaldığı için bitkin olduğu görülen PKK’lıya askerler yiyecek veriyor. Elindeki çikolata ve bisküvileri yiyen teröriste başka bir asker de su veriyor. Teröriste bir asker ağrı kesici verirken, başka bir asker de ayağındaki kurşun yarasına ilk müdahaleyi yapıyor

Bu haber 986028 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çeken detay dünya basınında
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çeken...
CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den Başkan Erdoğan ve AK Partililere haddi aşan ifadeler: Bunların kökünü kazıyacağız.
CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den Başkan Erdoğan ve AK...