Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı: Yeni bina ve araç alımı...
Reklam

Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı: Yeni bina ve araç alımı durduruldu! Cep telefonu ile görüşme limiti geliyor

Kamuda her kalemde tasarruf dönemi başladı. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandı. Taşıt sayısı yüzde 20 azaltılacak, yeni inşaata başlanmayacak, kiralama yapılmayacak, hiçbir surette hizmet binası, lojman, sosyal tesis arsa ve arazi satın alınmayacak. İletişim ve temsil giderleri, cep telefonu limiti sınırlandırılıyor. Milli bayramlar dışında davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek, atamalar yönetici kadrolarıyla sınırlı tutulacak, danışmanlık hizmetleri kısıtlanacak.

01 Temmuz 2021 - 09:47

Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı: Yeni bina ve araç alımı durduruldu! Cep telefonu ile görüşme limiti geliyor

Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 

Cumhurbaşkanlığı’ndan tasarruf tedbirleri genelgesi: Kamuda araç sayısı yüzde 20 azalacakResmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre kamu kuruluşları tarafından yurt içi ve dışında hiçbir şekilde hizmet binası alınmayacak, yeni inşaata başlanmayacak... Zorunlu haller dışında yeni taşıt alınmayacak, taşıt sayıları 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 azaltılacak, yöneticilere cep telefonu ile görüşme limiti getirilecek...

Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı: Yeni bina ve araç alımı durduruldu! Cep telefonu ile görüşme limiti geliyorSon dakika haberine göre Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre kamu kuruluşları tarafından yurt içi ve dışında hiçbir şekilde hizmet binası alınmayacak, yeni inşaata başlanmayacak. Zorunlu haller dışında yeni taşıt alınmayacak, taşıt sayıları 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 azaltılacak, yöneticilere cep telefonu ile görüşme limiti getirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu harcamalarının azaltılması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı için "tasarruf tedbirleri" genelgesi yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu harcamalarının azaltılması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı için "tasarruf tedbirleri" genelgesi yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı, kamu kurumları için kapsamlı bir tasarruf genelgesi yayımladı. Kamuda taşıt sayıları 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılacak. Hizmet binası, lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme tesisleriyle ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Tanıtım için rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanlar elektronik ortamla sınırlı olacak. Gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetlere sınırlama geliyor.

Erdoğan imzaladı! Araç alımı durduruldu...

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

Son dakika... Kamuda her kalemde tasarruf dönemi başladı. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandı. Taşıt sayısı yüzde 20 azaltılacak, yeni inşaata başlanmayacak, kiralama yapılmayacak, hiçbir surette hizmet binası, lojman, sosyal tesis arsa ve arazi satın alınmayacak. İletişim ve temsil giderleri, cep telefonu limiti sınırlandırılıyor. Milli bayramlar dışında davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek, atamalar yönetici kadrolarıyla sınırlı tutulacak, danışmanlık hizmetleri kısıtlanacak. Uçuş milleri şahıslar tarafından kullanılamayacak. Bakanlar makam hizmetinde en fazla 3 hizmet taşıtı kullanabilecek. Ömrünü tamamlamayan demirbaş değiştirilmeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamuda tasarrufa ilişkin genelgeyi imzalayarak yayımladı ve yeni dönem resmen şekillenmiş oldu. Böylece kamuda her kalemde tasarruf dönemi başladı. Keyfi uygulama boşlukları kapatıldı.

Kamuda her kalemde tasarruf dönemi başladı. Taşıt sayısı yüzde 20 azaltılacak, yeni inşaata başlanmayacak, yeni kiralama yapılmayacak, hiçbir surette hizmet binası, lojman, sosyal tesis arsa ve arazi satın alınmayacak. İletişim ve temsil giderleri, cep telefonu limiti sınırlandırılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı genelgesi ile hayata geçirilecek olan kamuda tasarruf adımları.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

Milli bayramlar dışında davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek, atamalar yönetici kadrolarıyla sınırlı tutulacak, danışmanlık hizmetleri kısıtlanacak. Uçuş milleri şahıslar tarafından kullanılamayacak. Bakanlar makam hizmetinde en fazla 3 hizmet taşıtı kullanabilecek. Ömrünü tamamlamayan demirbaş değiştirilmeyecek.

Kamu harcamalarının azaltılması, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandı. Genelgedeki önemli başlıklar şöyle:

SON DAKİKA

GENELGEDE ÇOK ÖNEMLİ DETAYLAR

KİRALAMA, SATIN ALIM YAPILMAYACAK: Hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak. Yeni kiralama yapılmayacak, yeni inşaata başlanmayacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

TAŞIT SAYISI YÜZDE 20 AZALTILACAK: Acil ve zorunlu haller dışında ne surette olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Yasanın izin verdiği haller hariç, hiçbir makama arazi, binek gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt makam aracı tahsis edilmeyecek. Kurumlar, 2020 yılındaki taşıt sayılarını, 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

RESMİ ARAÇ ÖZEL İŞTE KULLANILAMAYACAK: Resmi araçlar özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmayacak, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilmeyecek. Hizmet araçları düşük ve ekonomik olan taşıtlar tercih edilecek. Taşıt masrafları, çalışma süresi, güzergâhı, yatık tüketimi düzenli izlenecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

BAKANLIK MAKAMINA 3 TAŞIT SINIRI: Bakanlıklarda hizmet taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslara göre makam hizmetlerinde kullanılabilecek. Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kadro, pozisyon ile belediye başkanları ve genel sekreterleri, genel müdürler geliş gidiş için hizmet aracı olarak mevcut binek veya "station wagon" tipi taşıtlardan yararlanabilecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

İLETİŞİM VE TEMSİL GİDERLERİ AZALIYOR: Cep telefonları, kararname ile belirlenen makamlar için tahsis edilecek. Aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri 1.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

DAVET, YEMEK DÜZENLENMEYECEK: Uluslararası toplantılar, milli bayramlar hariç kutlama organizasyonlarına ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek. Temsil ve ağırlama ödenekleri zorunlu haller dışında kullanılmayacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

PERSONEL ATAMA VE GİDERLERİ: Kamuda bir önceki mali yılda kadro ve pozisyon sayılarında emeklilik, ölüm nedeniyle meydana gelen azalma kadar yeni kadro pozisyon ihdas ya da kullanım talebinde bulunulabilecek. Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

ATAMALARDA SINIRLAMA: Alınan son dakika kararlarına göre atamalar sadece yönetici kadroları ile sınırlı tutulacak. Kamu kurumları ek mali yüklerle karşılaşılmaması için fatura karşılığı ödemelerini ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirecekler.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

HARCAMALAR KISITLANACAK: Kurumlar kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama, taahhütte bulunmayacak. İhale şartname ve sözleşmelerine alım konusu ile ilgili olmayan unsurları dâhil etmeyecek. Bulunulan yılı ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine, iş artışına gidilmeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

CEP TELEFONU LİMİTİ DÜŞÜRÜLÜYOR: Cep telefonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, valiler ve belediye başkanları ile belirlenen makamlara verilecek. Bakanlar, belediye başkanları ve üst yöneticiler tarafından; cep telefonu tahsis edilen makamlar için aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri, 1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

KUTLAMA DÜZENLENMEYECEK: Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

HEDİYE VERİLMEYECEK: Hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak. Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacak. Tasarruf altında bulunan kaynaklardan ajanda, takvim, plaket, hatıra, hediye, eşantiyon basım ve dağıtımı türü işler yaptırılmayacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

TOPLANTILAR UZAKTAN ERİŞİMLE YAPILACAK: Hizmet içi eğitim, konferans, seminer gibi programlar uzaktan erişim yöntemleriyle yapılması esas olacak. Faaliyet tanıtımı için rapor, kitap, dergi, bülten basılmayacak, paylaşımlar elektronik ortamda yapılacak. Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

KÂĞIT KULLANIMI EN AZA İNECEK: Rapor, bilgi notu ve benzeri dokümanların dağıtımı elektronik ortamda yapılacak. Kâğıt kullanımı en aza indirilecek. Demirbaşlar kullanım ömrü tamamlanmadan değiştirilmeyecek. Yılbaşı, bayram tebrik, telgraf ve benzeri hizmetlere ilişkin kâğıt, baskı, posta giderleri bütçeden ödenmeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

ENERJİ, SU GİDERLERİ DÜŞÜRÜLECEK: Kamu alımlarında, enerji verimliliği yüksek projeler ile enerji kullanımı düşük olan ürünler tercih edilecek. Su tasarruflu cihazlar tercih edilecek. Yeşil alanların sulanmasında mümkün olduğunca şebeke suyu kullanılmayacak.

Bu haber 990677 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılıyor! Vizyon farkını gözler önüne seren proje
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılıyor! Vizyon...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeline yönelik açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeline yönelik...