Son dakika: Borcu olan dikkat! Faturaları bu şekilde ödeyenlere büyük indirim

Son dakika... Ecrimisil borçları da yapılandırma kapsamına girdi. KDV alacağında yapılandırmaya gidildiğinde 33 bin lira ödeyip, 830 bin liralık borçtan kurtulma imkânına kavuşulacak. İşte özellikle su faturaları üzerindeki düzenleme ve çalışmaya dair büyük indirim ve yapılandırmaya ilişkin son dakika haberi


Son dakika: Borcu olan dikkat! Faturaları bu şekilde ödeyenlere büyük indirim

Son dakika | Borcu olan dikkat! Faturaları bu şekilde ödeyenlere büyük indirim

Giriş Tarihi: 21.6.2021  07:16 Son Güncelleme: 21.6.2021  07:44

Son dakika: Borcu olan dikkat! Büyük indirim

Son dakika haberine göre; Milyonlarca vatandaşın ve işletmenin yükünü hafifleten yapılandırmadan ecrimisil borçları da yapılandırma kapsamına girdi.  alacağında yapılandırmaya gidildiğinde 33 bin lira ödeyip, 830 bin liralık borçtan kurtulma imkânına kavuşulacak.

EKONOMİSabah

Son dakika: Borcu olan dikkat! Büyük indirim

Milyonlarca vatandaşın ve işletmenin yükünü hafifleten yapılandırmadan ecrimisil (haksız işgal tazminatı) borcu olanlar, asgari geçim indirimi nedeniyle vergi tahakkuk eden işverenler, uzlaşma aşamasındakiler, pişmanlık beyannamesi verenler, alacaklarını tecil ettirenler de yararlanabilecek. 'ye ait taşınmazı işgal nedeniyle 72 bin lira tutarında ecrimisili ödemesi gereken mükellef davadan vazgeçmesi durumunda 56 bin 756 liralık alacak silinecek.

Son dakika | Borcu olanlar dikkat: 33 bin TL ödeyen 830 bin TL'den kurtuluyor

Son dakika...  borçları da yapılandırma kapsamına girdi.  alacağında yapılandırmaya gidildiğinde 33 bin lira ödeyip, 830 bin liralık borçtan kurtulma imkânına kavuşulacak. İşte özellikle su faturaları üzerindeki düzenleme ve çalışmaya dair büyük indirim ve yapılandırmaya ilişkin son dakika haberi

Son dakika... Milyonlarca vatandaşın ve işletmenin yükünü hafifleten yapılandırmadan  (haksız işgal tazminatı) borcu olanlar, asgari geçim indirimi nedeniyle vergi tahakkuk eden işverenler, uzlaşma aşamasındakiler, pişmanlık beyannamesi verenler, alacaklarını tecil ettirenler de yararlanabilecek. Hazine'ye ait taşınmazı işgal nedeniyle 72 bin lira tutarında ecrimisili ödemesi gereken mükellef davadan vazgeçmesi durumunda 56 bin 756 liralık alacak silinecek.

Son dakika | Borcu olanlar dikkat: 33 bin TL ödeyen 830 bin TL'den kurtuluyor

İstinafa giden aslı 310 bin lira olan  alacağında yapılandırmaya gidilmesi durumunda ceza, faizle birlikte 830 bin liraya ulaşan alacak yerine 33 bin lira ödenecek. Devletin barış elini tutan vatandaşların başvuruları sürerken, yapılandırma yasası kapsamında merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:
 

Son dakika | Borcu olanlar dikkat: 33 bin TL ödeyen 830 bin TL'den kurtuluyor

SON DAKİKA "DİLEKÇEYİ GECİKTİRMEYİN" UYARISI

Devletin yaklaşık 1 milyarlık  alacağı bulunuyor. Bu kapsamdaki borçlarını yapılandırmak isteyenler açılan dava varsa vazgeçtiklerine yönelik 3 örnek dilekçe ile milli emlak müdürlüğüne başvuracak. Ayrıca ecrimisil ihbarnamesinin örneğini de bu dilekçelerle birlikte 31 Ağustos'a kadar vermeleri gerekiyor.

Son dakika | Borcu olanlar dikkat: 33 bin TL ödeyen 830 bin TL'den kurtuluyor

Örneğin, Hazine'ye ait taşınmaz işgali nedeniyle milli emlak müdürlüğünce 72 bin lira tutarındaki ecrimisile ilişkin ihbarname Ekim 2019'da mükellefe tebliğ edilmiş açılan dava henüz sonuçlanmamış. Yapılandırma ile hesaplanan toplam 38 bin 238 liranın yasada öngörülen şekilde ödenmesi durumunda 56 bin 756 lirası silinecek.

Son dakika | Borcu olanlar dikkat: 33 bin TL ödeyen 830 bin TL'den kurtuluyor

Yİ-ÜFE hesaplamasındaki 32 bin 500 liranın yüzde 90'nın silinmesiyle 261 bin 750 lira ödeme yapılarak yasa hükümlerinden yararlanılacak. Ancak yapılandırılan borcun 30 Eylül tarihine kadar ödenmeyip, hesaplanacak geç ödeme zammı (4 bin 656 lira) ile birlikte 15 Ekim'e kadar ödenmesi durumunda yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Bu durumda Yİ-ÜFE tutarı olarak 3 bin 250 lira yerine 15 bin 250 lira ödemek durumunda kalacak.

Son dakika | Borcu olanlar dikkat: 33 bin TL ödeyen 830 bin TL'den kurtuluyor

706 BİN LİRALIK ALACAKTAN VAZGEÇİLECEK

Örneğin; mükellefin defter ve belgelerinin Ocak 2019 döneminde  yönünden incelenmesi sonucunda cezalar dahil 310 bin lira KDV vergi alacağı belirlenmiş. Eylül 2019'da tebliğ edilmiş, vergi mahkemesine dava açılmış, yasanın yayım tarihi itibarıyla mahkemece karar verilmemiş. Başvuruda bulunan mükellefin Yİ-ÜE tutarını ödemesi durumunda verginin kalan yüzde 50'si ile gecikme faizi, gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Son dakika | Borcu olanlar dikkat: 33 bin TL ödeyen 830 bin TL'den kurtuluyor

Gecikme zammının hesaplandığı süre, tutarı, bunun yerine hesaplanan Yİ-ÜFE 169 bin 177 lira olup bunun yasada öngörülen süre, şekilde ödenmesi durumunda gecikme faizi, ceza, gecikme zammı ile toplam 706 bin 264 lira tutarından alacağın tahsilinden vazgeçilecek.

Son dakika | Borcu olanlar dikkat: 33 bin TL ödeyen 830 bin TL'den kurtuluyor

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANLAR

UZLAŞMA hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan, uzlaşma günü verilmeyen ya da uzlaşma sağlanmamış ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da yasa kapsamında yer alıyor. Yararlanmak isteyenlerin uzlaşma talebinden vazgeçmesi, dava açmaması zorunluluğu bulunuyor.

Son dakika | Borcu olanlar dikkat: 33 bin TL ödeyen 830 bin TL'den kurtuluyor

830 BİN LİRA YERİNE 33.8 BİN LİRA

MART ayında vergi dairesi kayıtlarına intikal eden mahkeme kararına karşı istinaf yoluna gidildiği, yasa yayım tarihinden önce bölge idare mahkemesinde herhangi bir kararın verilmediği kabul edildiğinde yapılandırılacak alacak tutarı şöyle hesaplanacak. Mevcut tabloda 310 bin lira olan borç , gecikme faizi, cezası, gecikme zammı ile 830 bin 264 liraya ulaşıyor. Yasada öngörülen şekilde ödeme yapılması durumunda hesaplanan 33 bin 835 liranın ödenmesi durumunda 830 bin 264 liranın tahsilinden vazgeçilecek.

Son dakika | Borcu olanlar dikkat: 33 bin TL ödeyen 830 bin TL'den kurtuluyor

PİŞMANLIK ZAMMINDAN KURTULUN

Son dakika haberine göre Ağustos sonuna kadar beyan edilen matrahlar üzerinden çıkan vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine yasanın yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı cezalarının tamamı silinecek. Örneğin; Şubat 2020'ye kadar verilmesi gereken Ocak 2020 dönemine ait  beyannamesi için yasadan yararlanılarak Temmuz 2021'de pişmanlıkla vergi dairesine gidilmiş. Ödenmesi gereken KDV 9 bin 600 lira, damga vergisi de 64 lira. KDV'nin tamamı ile pişmanlık zammı yerine Yİ-ÜFE'nin ödenmesi durumunda pişmanlık zammı, cezanın tamamından vazgeçilecek. Hesaplanan 10 bin 201 liranın öngörülen sürede ödenmesi durumunda 4 bin 457 liranın tahsilinden vazgeçilecek.

Son dakika | Borcu olanlar dikkat: 33 bin TL ödeyen 830 bin TL'den kurtuluyor

SU FATURASINI FAİZSİZ ÖDEYİN

72 bin liralık  borcunun 56 bin lirası siliniyor.
Asgari geçim indirimi cezaları da yapılandırılabiliyor.
Uzlaşma aşamasında olanlar, tecilli alacaklar için başvuru imkânı var.

Son dakika | Borcu olanlar dikkat: 33 bin TL ödeyen 830 bin TL'den kurtuluyor

Son ödeme tarihi nisan olan su faturalarını faizsiz ödeyebilirsiniz.
Davadan vazgeçip 169 bin lira yatıranın 706 bin liralık  borcu siliniyor.
İstinaftaki dosyadaki 33 bin lirayı ödeyen 830 bin liralık borçtan kurtuluyor.
Pişmanlık beyannamelerinde cezalar, zamlar ödenmeyecek.
Su kullanım dönemi mayıstan önce olan faturalar kapsamda.

Son dakika | Borcu olan dikkat! Faturaları bu şekilde ödeyenlere büyük indirim

Ücretlilerde asgari geçim indirimi nedeniyle ilgililer, işverenler adına tahakkuk, tarh edilen gelir vergisi ve buna bağlı cezalar, tecilli alacaklar, su, katı atık ücretleri de yapılandırma kapsamında bulunuyor. Bu alacaklar için 30 Nisan tarihi esas alınacak. Su kullanım dönemi 15 Mart-15 Nisan arasında olan alacağın faturada yer alan son ödeme tarihi nisan ayına rastladığı takdirde yasa kapsamına giriyor, mayıs ayına rastlarsa girmiyor.

EYLÜLDE ÖDEYEN KAZANÇLI

Peşin ödemede ayrıca bir katsayı hesaplanmıyor. Borcun ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi nedeniyle fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Örneğin, asıl alacak 258 bin 500 lira, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar 32 bin 500 lira olmak üzere toplam 291 bin lira olarak hesaplanmıştır.