Dikkat! Başvuranın borcu siliniyor! Son tarih 31 Mart...

SGK'ya borçlu vatandaşların yapılandırma başvurusu için son tarihin 31 Mart olduğunu belirten yetkililer, başvurmayı planlayan vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.


Dikkat! Başvuranın borcu siliniyor! Son tarih 31 Mart...

Dikkat! Başvuranın borcu siliniyor! Son tarih 31 Mart...

'ya borçlu vatandaşların  başvurusu için son tarihin 31 Mart olduğunu belirten yetkililer, başvurmayı planlayan vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Dikkat! Başvuranın borcu siliniyor! Son tarih 31 Mart... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, SGK'ya borçlu vatandaşların yapılandırma işlemleri için son başvuru tarihinin 31 Mart 2021 olduğunu söyledi.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunun süresinin uzatıldığını hatırlatarak, son ödeme tarihi 28 Şubat 2021 tarihinden 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığını söyledi. SGK'ya borçluların yapılandırma kapsamından yararlanabilmesi için SGK İl Müdürü Mersin açıklamada bulundu.

İl Müdürü Mersin; "7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında SGK'ya olan borçlarını yapılandırılan ve borçların peşin ödeme yolunu tercih edenlerin ödeme süresi ile taksitle ödeme yolunu seçenlerin ilk taksit ödeme süreleriyle yine aynı kanun uyarınca Bağ-kur kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin yapılacak ödemelerin süresi 31 Mart 2021 Çarşamba günü sona ermektedir" dedi."31 MART TARİHİNE KADAR YAPMAMALARI HALİNDE HAKKINI KAYBEDECEKLERDİR"
2021 yılı Mart ayı sonuna kadar yapılandırma işlemini gerçekleştirmeyenlerin hakkını kaybedeceklerini belirten İl Müdürü Mersin; "Peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olan borçlular, SGK'ya ödemeleri gereken tutarları, en geç 31 Mart 2021 tarihine kadar ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 31 Mart tarihine kadar yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Ancak peşin olarak hesaplanan borcun 31 Mart 2021 tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır." diye konuştu."GEÇ ÖDEME ZAMMI İLE BİRLİKTE ÖDEMEMESİ HALİNDE YARARLANMA HAKKI KAYBEDİLECEKTİR"
Yapılandırma ücretlerinin ilk taksitini ödemesinin ardından takibini gerçekleştirmeyenlerin haklarını kaybedeceklerini söyleyen İl Müdürü Mersin; "Yapılandırılan borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunanların, ilk taksiti 31 Mart 2021 tarihine kadar, ikinci taksiti 30 Nisan 2021 tarihine kadar, tam olarak ödememesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2'den fazla taksitini ödememesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi, halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir." ifadelerini kullandı."VATANDAŞLARIMIZIN BELİRTİLEN TARİHE KADAR GELİR TESTİ BAŞVURUSUNDA BULUNMALARI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"
Gelir testine başvurmayan vatandaşların başvuruda bulunmalarının önemli olduğunu açıklayan İl Müdürü Mersin; "5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanların 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirileceğinden bugüne kadar gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımızın belirtilen tarihe kadar ikametgahlarının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek gelir testi başvurusunda bulunmaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.