12 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?.
Reklam

12 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?.

Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ''İstiklal Marşı'', milletvekillerince ayakta dinlenildi ve TBMM'de ''Ulusal Marş'' olarak kabul edildi. 12 Mart 1918’de kahraman Erzurum düşman işgalinden kurtarılmıştır. 14 Mart 1827’de II. Sultan Mahmut, askeri hekim ve cerrah yetiştirmek üzere Tıbhane ve Cerrahhaneyi açmıştı.

12 Mart 2019 - 08:38 - Güncelleme: 12 Mart 2019 - 12:50

12 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

12.03.2019 - 08:51

12 Mart Muhtırası'nın üzerinden 48 yıl geçti

Cumhuriyet tarihinde demokrasiye vurulan ikinci darbe olarak değerlendirilen 12 Mart 1971 Muhtırası'nın üzerinden 48 yıl geçti.

12 Mart Muhtırası'nın üzerinden 47 yıl geçti
Cumhuriyet tarihinde demokrasiye vurulan ikinci darbe olarak değerlendirilen 12 Mart 1971 Muhtırası'nın üzerinden 48 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhuriyet'in ilanının ardından, çok partili hayata geçişin sancılarını yaşayan Türkiye'de ilk askeri darbe 27 Mayıs 1960'da yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir grup subayın Demokrat Partinin (DP) "Türkiye'yi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" gerekçesiyle ülke yönetimine el koyduğu darbe, eski Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlandı.

Bu darbe sonrasında ülkede yaşanan çalkantılı süreç, sağ-sol olaylarının ve toplumsal gerilimlerin artmasına yol açtı. 16 Şubat 1969'da Türkiye siyasi tarihine "kanlı pazar" olarak geçen önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul'a demirleyen Amerikan 6. Filo'sunu protesto sırasında yaşanan olaylarda 2 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Dönemin tartışma yaratan bir diğer konusu ise anayasa değişikliğiyle "DP'lilerin siyasi haklarının iade edilmesine" yönelik TBMM'ye verilen teklif oldu. Ana muhalefet partisi CHP'nin de olumlu baktığı bu teklife, silahlı kuvvetler karşı çıktı.

Yaşanan büyük tartışmalar üzerine anayasa değişikliği teklifi komisyondan geri çekilerek, genel seçime gidildi.

Süleyman Demirel'in liderliğindeki Adalet Partisi, 1969 genel seçimlerinde büyük başarı kazanarak tek başına iktidar oldu. Demirel'in başbakan olduğu bu seçimde, 143 milletvekili çıkaran CHP, ana muhalefette kalmaya devam etti.

İşçi hareketleri

12 Mart Muhtırası'na giden süreci hazırlayan olaylardan biri de 15-16 Haziran 1970'te yaşanan büyük işçi eylemleri oldu.

Adalet Partisi ve CHP iş birliğiyle, çalışma yaşamını ve temel sendikalar mevzuatını düzenleyen 274 sayılı İş Yasası ile 275 sayılı Sendikalar Yasası'nda yapılan değişiklik, başta DİSK olmak üzere çeşitli sendikaların tepkisini çekti.

"Sendikal örgütlenme ve grev hakkının kısıtlanacağı" gerekçesiyle onbinlerce işçinin başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde başlattığı yürüyüş ve eylemlere polis müdahale etti. Olayların büyümesi üzerine Bakanlar Kurulunca İstanbul ve Kocaeli'de sıkıyönetim ilan edildi.

Bu süreçte, bazı sanayi bölgelerinde polisin yanı sıra askeri birlikler de güvenlik önlemlerinde görev aldı.

Öğrenci olayları

Siyasi krizler ve işçi sendikaları tarafından gerçekleştirilen eylemlerin yanı sıra öğrenci olayları da Demirel hükümetinin üstesinden gelmesi gereken konuların başında yer aldı.

Üniversitelerde karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan ve emniyet güçlerince güçlükle bastırılan olaylarda, çok sayıda öğrenci yaralandı.

ODTÜ'yü 1969'da ziyarete gelen eski ABD Ankara Büyükelçisi Robert Komer'in arabasının öğrenciler tarafından yakılması da dönemin dikkat çekici olayları arasında yer buldu.

Ankara'da, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarınca 4 ABD askerinin kaçırılıp sonrasında serbest bırakılması da ülke gündemini meşgul eden olayların başında geldi.

Artan şiddet olayları ve huzurlukların yanına ekonomik sıkıntıların da eklenmesi Türkiye'de yeni sorunların önünü açtı. Ekonomisinin darboğaza girdiği bu dönemde halk da yoksullaşmaya başladı.

Darbenin ayak seslerinin duyulduğu bu süreçte Başbakan Demirel'in bir konuşmasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet'in ve rejimin bekçiliği ve yurdun iç ve dış tehlikelere karşı savunulması görevlerini bırakıp memleket idaresini ele alması halinde, bizatihi korumakla mükellef oldukları rejim, Cumhuriyet ne hale gelir?" sözleri dikkati çekti.

Muhtıra TRT radyolarından okundu

Ordunun, 12 Mart 1971 günü sivil idareye müdahalesiyle demokratik süreç, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra bir kez daha kesintiye uğradı.

Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra verilerek hükümet istifaya zorlandı.

Darbe, 12 Mart günü saat 13.00 sıralarında TRT radyolarından okunan muhtıra ile ilan edildi. "Parlamento ve hükümet, süregelen tutum, görüş ve icraatıyla yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür." ifadelerinin kullanıldığı muhtırada, şunlar kaydedildi:

"Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetlerinin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliğini giderecek çarelerin, partiler üstü bir anlayışla meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek anayasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir. Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır."

Gezmiş ve arkadaşları idam edildi

Bu muhtıra sonrası Başbakan Süleyman Demirel istifa etmek zorunda kaldı. Türkiye, temel hak ve özgürlüklere önemli kısıtlamalar getirilecek "ara rejim" dönemine girdi.

Muhtıra sonrasında başlanan operasyonlarda birçok kişi gözaltına alınıp hapse atıldı. Çok sayıda işkence ve kötü muamele iddialarının ortaya atıldığı, demokrasinin kaybedildiği bu süreçte, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, 6 Mayıs 1972'de idam edildi.

Dönemin CHP Kocaeli Milletvekili Nihat Erim, partisinden istifa ederek 26 Mart 1971'de başbakan oldu ve yeni hükümeti kurdu. Çok uzun ömürlü olmayan yeni kabine, yerini 22 Mayıs 1972'de Ferit Melen hükümetine bıraktı.

Süreç 12 Eylül'e götürdü

Melen hükümeti de bir süre sonra görevi bırakınca 15 Nisan 1973-26 Ocak 1974 yılları arasında görev yapan Mehmet Naim Talu hükümeti ülkeyi seçime taşıdı.

Talu'dan sonra Başbakanlık koltuğuna 37. Hükümet'i kuran Bülent Ecevit oturdu.

12 Mart 1971 Muhtırası'nın ardından 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçteki 9 yılda, 11 hükümet değişikliği oldu.

Türkiye'yi 12 Eylül gibi yeni bir darbeyle tanıştıran bu süreç, "Türkiye'nin kayıp yılları" olarak hatırlanıyor.

12 Mart ’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 12 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

 • 12 Mart 1918

  12 Mart 1918

  Erzurum düşman işgalinden kurtuldu.

 • 12 Mart 1921

  12 Mart 1921

  Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ''İstiklal Marşı'', milletvekillerince ayakta dinlenildi ve TBMM'de ''Ulusal Marş'' olarak kabul edildi.

 • 12 Mart 1921

  12 Mart 1921

  Londra Konferansı sona erdi. İtilaf Devletleri barış önerdi.

 • 12 Mart 1930

  12 Mart 1930

  Hindistan'da Mahatma Gandi, tuz üretimindeki hükümet tekeline karşı çıkmak amacıyla Ahmetabat'tan denize doğru yürüyüşe başladı.

Tarihte Mart Ayı Olayları

* 2 Mart 1855’te Rusya İmparatoru Çar II. Nikolas, intihar etmişti. Buna sebep, Kırım savaşı’nda Türkiye-İngiltere-Fransa’ya yenilmiş olmasıydı. Türkiye’yi parçalamak için açtığı istila savaşında çar, ağır malubiyetlere uğratılmış ve harbi kaybetmişti.


* 3 Mart 1924’te Cumhuriyet Hükümeti tarafından hilafet kaldırıldı.


* 3 Mart 1878’de Ayastefanos’ta Ruslarla bir antlaşma imzalanmıştık. (Sonra Berlin muahedesiyle tadil edilmiştir.) Ruslar, İstanbul kapılarına dayanmışlar ve bir hayli küstahlıkta bulunmuşlardı. Bu arada Ayastefanos’ta (şimdiki Yeşilköy) büyük bir zafer abidesi de yapmışlardı. Uzun yıllar Türk toprakları üzerinde bir leke gibi duran bu abide 1914’te, Türk milleti tarafından kazmalarla, bombalarla ve toplarla yıkılmıştır.


* 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir.


* 3 Mart 1918’de Brest-Litovsk antlaşması imzalanmış, Rusya savaştan çekilmişti.


* 4 Mart 1925’te TBMM tarafından İstiklal Mahkemeleri'nin teşkiline dair olan kanun kabul edilmişti. Bunu hakkında bizzat konuşan Atatürk, bunun memlekette sükûn ve asayişin tesisi için tatbik edileceğini bildirmişti.


* 6 Mart 1920’de Türk dilinin sadeleşmesi ve gelişmesi uğrunda pek büyük hizmetleri olan Ömer Seyfettin ölmüştü.


* 8 Mart 1403’te IV. Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid vefat etmişti. Timurlenk’le yaptığı Ankara Meydan Muharebesi'nde mağlup ve esir düşen Yıldırım, 8 ay esarette kalmış, bu acıya dayanamayarak kahrından ölmüştü. Timur, tarihlerin yazdığına göre, Yıldırım’a katiyen bir esir muamelesi yapmamış ve öldüğü haberini duyunca da “yazık, cihan bir kahraman kaybetti” demekten kendini alamamıştı.


* 9 Mart 1764’te Laleli Camii, ibadete açılmıştı. İnşaat 3 yıl, 11 ay sürmüştü. Camii yaptıran III. Mustafa ile oğlu III. Selim, camiin önündeki türbede gömülüdür.


* 11 Mart 1917’de Bağdat düşmüştü. 6. Türk Ordusu, çetin vuruşmalardan sonra, bu tarihi şehri, İngiliz-Hint kuvvetlerine bırakmak zorunda kaldı.


* 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı TBMM’de “Milli Marş” olarak kabul edildi.


* 12 Mart 1918’de kahraman Erzurum düşman işgalinden kurtarılmıştır.


* 14 Mart 1827’de II. Sultan Mahmut, askeri hekim ve cerrah yetiştirmek üzere Tıbhane ve Cerrahhaneyi açmıştı.


* 15 Mart 1921’de Sadrazam Talat Paşa, Berlin’de bir komitacı tarafından şehit edilmiştir. I. Dünya Savaşı’nın talihsiz bir devrinde ve Sait Halim Paşa’dan sonra sadaret mevkiine geçen Talat Paşa, harp sonunda iktidar mevkiini bırakarak vatan topraklarından ayrılmak mecburiyetinde kalmıştı. Bütün hayatında mert ve temiz kalmış, daima Türk vatanı için çalışmış bir devlet adamı idi.


* 16 Mart 1583’te daha çok “Feridun Bey” diye tanınan Damat Ahmet Feridun Paşa ölmüştü. Feridun Bey, 16. asrın büyük tarihçi, edip ve devlet adamlarındandı. “Münşe’atu’s Selatıyn” veya “Feridun Bey Münşeatı” diye bilinen eserinde, kendi devrine kadar olan Osmanlı hükümdarlarının yazışmalarını ve onlara verilen cevapları toplamıştır. Bu eser, 15. ve 16. yüzyıl Türk-Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından birisidir. Nişancılığa kadar yükselen Feridun PaşaKanuni’nin kızı Mihrimah sultan’ın Rüstem Paşa’dan olan kızı Ayşe Hanım Sultan’la evlenmişti ki, bu prenses, devrinin en zengin hanımı sayılıyordu.


* 16 Mart 1920’de I. Dünya Savaşı sonunda Mondros Antlaşmasını çiğneyerek, itilaf kuvvetleri İstanbul’u işgal etmişti. İstanbul, kurtuluş günü olan 6 Ekim 1923’e kadar sessiz sedasız ve bütün acılarını sindire sindire yaşadı. Fakat Anadolu’da doğan kurtuluş hareketine içten içe bağlandı, yardıma koştu.


* 18 Mart 1915’te İngilizlerin ve Fransızların mühim deniz kuvvetleri ile Çanakkale Boğazı’nı geçmeye teşebbüsleri, Türk’ün zaferi ve düşmanların önemli zaiyat vererek geri çekilmeleri ile sonuçlanmıştı. Çanakkale’yi denizden geçemeyen düşman karadan zorlamaya karar vermiş ve kara harpleri yapılmıştı. Bunun sonucu da malumdur. Yine Türk’ün zaferiyle bitmiştir.


* 18 Mart 1920’de Osmanlı Meclis-i Mebusanı son içtimaını yapmıştır.


* 19 Mart 1534’te Hafsa Valide Sultan ölmüştür. Yavuz’un zevcesi, Kanuni Sultan Süleyman ile Hadice Sultan’ın annesi olan Hafsa Valide Sultan, kuvvetli bir rivayete göre Kırım Hanı I. Mengli (Benli) Giray’ın kızıdır. Meziyetleri ile tanınmıştır. Sultan Selim Camii’nde, Yavuz’un türbesinin yanındaki türbede gömülüdür.


* 19 Mart 1877’de ilk Meclis-i Mebusan toplanarak teşrii vazifesini görmeye başlamıştı. Mithat Paşa ve arkadaşlarının ısrarıyla II. Sultan Abdülhamit tarafından 23 birinci kanun 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi’nin hükümleri icabınca toplanan bu meclis, yine Abdülhamit’in emriyle 13 Şubat 1878’de feshedilmiştir.


* 25 Mart 1821’de Yunanistan istiklalini ilan etmişti.


* 27 Mart 1854’te İngiltere ve Fransa, Rusya’ya savaş açmıştı (Kırım Savaşı). Rus saldırısına uğrayan ve kendisini başarı ile koruyan Türkiye, Mustafa Reşit Paşa’nın pek parlak diplomasisi sayesinde, Avrupa’nın iki büyük liberal devletini de, amansız düşmanına karşı savaşa sokmuştu.


* 30 Mart 1856’da Paris Sulh Muahedesi imzalanmıştı. Türkiye’ye haksız saldıran Ruslara karşı İngiltere, Fransa, Sardunya tarafımızı tutarak Kırım’da beraberce savaşmışlar ve galip gelmişlerdi. İlk olarak bizim de katıldığımız bu kongrenin sonucunda lehimize pek çok hükümleri bulunan Paris Muahedesi imzalanmış ve Osmanlı İmparatorluğu’nun da Avrupa Devletleri gibi istiklaline sahip olduğu taahhüt edilmiştir. (Bu antlaşma ile istiklalimiz kabul edilse de sonradan gözleri dönerek toprağımızı paylaşma hevesine düşmüşlerdir. Dolayısı ile bu antlaşmanın hiçbir hükmü kalmamıştır. Tabi geldikleri gibi de gitmişlerdir.)


* 31 Mart 1517’de esir edilen son Mısır-Suriye Türk-Memlük İmparatoru Sultan Tumanbay, Kahire’de Yavuz Sultan Selim’in huzuruna kabul edilmişti. Yavuz, Tumanbay’a eşit bir hükümdar muamelesi yapmış ve tahtının yanına kurdurduğu bir tahta oturtmuştur.

 • 12 Mart 1933

  12 Mart 1933

  Türk Dili Tetkik Cemiyetince eski sözcüklere Türkçe karşılık bulmak için ''Dil Anketi'' başlatıldı.

 • 12 Mart 1947

  12 Mart 1947

  ABD Başkanı Harry Truman, Kongre'den Sovyetler Birliği'nin baskısı altında bulunan Türkiye ve Yunanistan'a toplam 400 milyon dolarlık bir yardımda bulunulması ve bu devletlerin sivil ve askeri personeline ABD'de eğitim verilmesi için yetki istedi.

 • 12 Mart 1971

  12 Mart 1921

  Silahlı Kuvvetler ''12 Mart Muhtırası''nı verdi. Başbakan Süleyman Demirel, bu gelişme üzerine istifa etti.

 • 12 Mart 1979

  12 Mart 1979

  Pakistan ve İran, CENTO'dan çekileceklerini açıkladı.

 • 12 mart 1985

  12 mart 1985

  Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği'ne Ermeni teröristler saldırı düzenledi. Kanadalı polisi öldüren teröristler, elçilikte 11 kişiyi rehin aldı. Büyükelçi Coşkun Kırca, pencereden atlayarak kurtulabildi.

 • 12 Mart 1985

  12 Mart 1985

  Sovyetler Birliği ile ABD arasında, Cenevre'de Stratejik Nükleer Kuvvetler, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler, Uzay ve Savunma sistemleri ile İlgili Yeni Silahların Kontrolü Görüşmeleri başladı.

 • 12 Mart 1995

  12 Mart 1995

  Bir taksiyi gasbeden teröristler, Gazi Mahallesi'nde Alevilere ait olduğu bildirilen üç kahvehaneyi gece otomatik silahlarla taradı; bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 14 Mart'ta Gaziosmanpaşa'da çıkan olaylarda 96 iş yeri tahrip edildi, 13 araç yakıldı.

 • 12 Mart 1999

  12 Mart 1999

  Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan, NATO'ya katıldı.

 • 12 Mart 2000

  12 Mart 2000

  Papa II. John Paul, ''kilise''nin geçmişte Yahudilere, muhaliflere, kadınlara ve yerlilere karşı işlediği günahlardan ötürü af diledi.

 • 12 Mart 2004

  12 Mart 2004

  Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın özel kalem müdürlüğünü yapan Haldun Derin 92 yaşında vefat etti.

 • 12 Mart 2016

  12 Mart 2016

  Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Emre Mor'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı başvuru, FIFA Oyuncu Statüleri Komitesi tarafından kabul edildi.

 • 12 Mart 2017

  12 Mart 2017

  Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'dan özel uçakla İstanbul'a geldi.

 • 12 Mart 2018

  12 Mart 2018

  İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8'inin cesedi tespit edildi. Uçağın kara kutusunun Helen Dağı'nda bulunduğu açıklandı.

 • 12 Mrt 2018

  12 Mrt 2018

  Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu, mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Uluslararası Barış Ödülü" verme kararı aldı.

11 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...

 •  

  1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 31 MART TÜRKİYE'NİN EN KRİTİK SEÇİMLERİNDEN BİRİ

  Şırnak'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız. 31 Mart bir beka seçimidir. 31 Mart Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir" dedi.

 •  

  2. 2018 BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

  Türkiye ekonomisinin 2018 performansı belli oldu. Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 2,6 büyüdü. Ekonomi son çeyrekte ise yüzde 3 daraldı.

 •  

  3. THY'NİN TAŞINMA PLANI BELLİ OLDU

  İstanbul Havalimanı'na 5 Nisan saat 03.00'te başlayacak olan taşınma, 6 Nisan 23.59'da sona erecek. Büyük operasyonda bin 800'den fazla çalışan görev alacak, 45 saatlik taşınmada 10 bin parçadan fazla malzeme taşınacak. THY, Atatürk Havalimanı'ndan en son uçuşunu Singapur'a, taşınmadan sonra İstanbul Havalimanı'ndan da ilk uçuşunu Ankara'ya yapacak.

 •  

  4. 31 MART YEREL SEÇİMLERİ'NDE NASIL OY KULLANACAĞIZ? (iZLE)

  31 Mart Yerel Seçimleri'ne 20 gün kaldı. NTV Muhabiri Gökhan Gerçek, örnek oy pusulası ile nasıl oy verileceğini anlattı.

 •  

  5. 'HIZIR' BU KEZ BAŞKA İLÇEDE ORTAYA ÇIKTI

  İstanbul Beyoğlu'da birçok eve içinde bin TL bulunan zarf bırakan hayırsever bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı. Gece saatlerinde Şahintepe Mahallesi'ne lüks araçlarla gelen kişiler, 'Hızır' adı verilen hayırsever adına evlere içi para dolu zarf bıraktı.

 •  

  6. GEBZE-HALKALI MARMARAY HATTI AÇILIYOR

  Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada “Marmaray’ın ikinci bölümü olan Gebze Halkalı Banliyo Hattı’nı bu ayın 12’sinde açmış olacağız” dedi. 70 aylık çalışmanın ardından tamamlanan Halkalı-Gebze banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanında hızlı tren seferlerinin yapılacağı bir hat daha bulunuyor.

 •  

  7. İSTANBUL'A YAĞMUR UYARISI

  Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren ülke genelinde hava sıcaklığının düşeceğini ve yağmurun etkili olacağını duyurdu. İstanbul'da salı ve çarşamba günü yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının da 6-10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

 •  

  8. KONYA'DA ÜRETİLEN İNSANSI ROBOTA YÜZ EKLENDİ

  Konya'da üretilen insansı robota, yüz eklenip, mimik ve yürüme kabiliyeti artırıldı. Robotun, ayrıca, interneti ve tatma hariç 4 duyuyu kullanabildiği, yapay zekâ sayesinde de insanları tanıyıp, cevap verebildiği belirtildi.

 •  

  9. SÜPER KAHRAMANLAR ARASINDA DENGELER DEĞİŞTİ

  Marvel Sinema Evreni'nin yeni filmi Captain Marvel süper kahramanlar arasında dengeleri değiştirdi. Brie Larson'ın en güçlü kahraman olarak ekrana geldiği film 153 milyon dolarla ABD'de Marvel projeleri arasında en yüksek 7. açılışı imza atmakla kalmadı, 455 milyon dolar gişe rakamı ile globalde tüm zamanların en iyi 6. açılışına ve 2019'un yeni rekoruna imza attı.

 •  

  10. JENNIFER LOPEZ'İN 5 MİLYON DOLARLIK NİŞAN YÜZÜĞÜ

  Dördüncü evliliğini Alex Rodriguez ile yapmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 5 milyon dolarlık nişan yüzüğüyle gündemde. İşte Lopez’in nişan yüzüğünün detayları ve önceki evliliklerinde taktığı nişan yüzükleri...

Bu haber 147247 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Türk demokrasi tarihinde kara bir leke: 27 Mayıs.
Türk demokrasi tarihinde kara bir leke: 27 Mayıs.
CHP, ABD'DE FETÖ'ye çalışıyor! CHP'nin temsilcisi bakın ne yaptı!.
CHP, ABD'DE FETÖ'ye çalışıyor! CHP'nin temsilcisi bakın ne...